Докторске студије METEOROLOGIJE

 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
  Шифра Назив предмета Наставник Семестар ЕСПБ
1. ФИЗДМ01 Одабрана поглавља динамичке метеорологије 1 Млађен Ћурић, Дејан Јанц
1
10
2. ФИЗДМ02 Одабрана поглавља динамичке метеорологије 2 Млађен Ћурић, Дејан Јанц
2
10

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
  Шифра Назив предмета Наставник
Семестар
ЕСПБ
3. ФИЗДМ03 Aтмосферски електрицитет - одабрана поглавља Млађен Ћурић
1,2,3,4
10
4. ФИЗДМ04 Даљинска мерења - одабрана поглавља Млађен Ћурић, Владан Вучковић
1,2,3,4
10
5. ФИЗДМ05 Агрометеорологија - одабрана поглавља Мирослава Ункашевић
1,2,3,4
10
6. ФИЗДМ06 Модалирање загађења у атмосфери - одабрана поглавља Лазар Лазић, Владимир Ђурђевић
1,2,3,4
10
7. ФИЗДМ07 Промене климе - одабрана поглавља Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић
1,2,3,4
10
8. ФИЗДМ08 Метеоролошки аспекти животне средине - одабрана поглавља Драгана Вујовић
1,2,3,4
10
9. ФИЗДМ09 Асимилација података - одабрана поглавља Лазар Лазић, Катарина Вељовић
1,2,3,4
10
10. ФИЗДМ10 Прогноза времена - одабрана поглавља Лазар Лазић, Владимир Ђурђевић
1,2,3,4
10
11. ФИЗДМ11 Модификација времена и климе - одабрана поглавља Драгана Вујовић, Владан Вучковић
1,2,3,4
10
12. ФИЗДМ12 Зрачење у атмосфери - одабрана поглавља Млађен Ћурић, Дејан Јанц
1,2,3,4
10
13. ФИЗДМ13 Физика облака - одабрана поглавља Млађен Ћурић, Владан Вучковић
1,2,3,4
10
14. ФИЗДМ14 Ваздухопловна метеорологија - одабрана поглавља Драгана Вујовић, Лазар Лазић
1,2,3,4
10
15. ФИЗДМ15 Општа циркулација атмосфере - одабрана поглавља Лазар Лазић, Катарина Вељовић
1,2,3,4
10
16. ФИЗДМ16 Атмосферска турбуленција - одабрана поглавља Владимир Ђурђевић
1,2,3,4
10
17. ФИЗДМ17 Моделирање атмосфере - одабрана поглавља Владимир Ђурђевић, Ивана Тошић
1,2,3,4
10
18. ФИЗДМ18 Статистика у метеорологији - одабрана поглавља Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић
1,2,3,4
10
19. ФИЗДМ19 Геофизика - одабрана поглавља Млађен Ћурић
1,2,3,4
10