Упис студената у прву годину МАСТЕР студија

У прву годину мастер студија Физички факултет уписује 60 студента који се финансирају из буџета и 40 студената који плаћају школарину и то:

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) - 120 ESPB
20
0
20
Општа физика (А) - 60 ESPB
5
15
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
15
5
20
Примењена и компјутерска физика (Ц)
10
10
20
Метеорологија (М)
10
5
15


За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је од среде 27. септембра до уторка 3. октобра од 10 до 14 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

Календар уписа

 
Пријем докумената од среде 27. септембра до уторка 3. октобра од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Прелиминарна ранг листа среда, 4. октобра
Примедбе на прелиминарну ранг листу четвртак 5. октобра
Доношење решења по жалби петак 6. октобра
Коначна ранг листа Факултета уторак 10. октобра
Упис примљених кандидата среда 11. и четвртак 12. октобра од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета

 

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена у четвртак 5. октобра 2017. године. На прелиминарну ранг листу се могу поднети примедбе Уписној комисији у петак 6. октобра у Студентској служби Факултета. Комисија ће одлуке о жалбама донети у понедељак 9. октобра, када се могу поднети жалбе декану Факултета на одлуке Уписне комисије. Декан ће одлуке о жалбама донети исти дан. Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у уторак 10. октобра 2017. године на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавића се у среду 11. и четвртак 12. октобра 2017. године у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1).

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оверена фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинали на увид)
  • извод из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).