Дипломске академске студије: ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5Б01
Истраживачки студијски рад
1 и 2
СА
ИЗ
   
20
20
2.   Изборни предмети 1
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
3.   Изборни предмети 2
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
4.   Изборни предмети 3
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
5.   Изборни предмети 4
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
6.   Мастер рад
2
СА
ИЗ
       
20
20
Укупно чесова активне наставе
40+20
Укупно ЕСПБ
60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5Ц02
Специјални курс математике за физичаре
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
2.
ФИЗ5Ц03
Дистрибуирани рачунарски системи
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
3.
ФИЗ5Ц04
Програмирање микроконтролера
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
4.
ФИЗ5Ц05
Примена електрохемијских метода у физици
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
5.
ФИЗ5Ц06
Изабрана поглавља савремене физике
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
6.
ФИЗ5Ц07
Изабрана поглавља метрологије
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
7.
ФИЗ5Ц09
Основи телекомуникације
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
8.
ФИЗ5Ц10
Примена плазме у обради материјала и нанотехнологоији
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
9.
ФИЗ5Ц11
Основи физике високотемпературне плазме
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
10.
ФИЗ5Ц12
Глобални ефекти загађења
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
11.
ФИЗ5Ц13
Структура података и алгоритми
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
12.
ФИЗ5Ц14
Архитектура рачунара и оперативни системи
1
НС
ИЗ
3
2
5
5
13.
ФИЗ5А07
Карактеризација материјала
2
НС
ИЗ
3
2
5
5