Др Михајло Ваневић

Доцент

Кратка стручна биографија

Михајло Ваневић је дипломирао 2003. године на истраживачком (теоријском) смеру Физичког факултета Универзитета у Београду са радом "Структура електронских стања у суперпроводним суперрешеткама". Докторирао је 2008. године на департману за физику Факултета за филозофију и природне науке Универзитета у Базелу (Швајцарска), са темом "Circuit theory of charge transport in mesoscopic conductors". Од 2008. до 2009. године радио је као постдок истраживач на Џорџија институту за технологију у Атланти (САД), а у периоду од 2009. до 2011. године као постдок истраживач на Техничком Универзитету у Делфту (Холандија). Од октобра 2011. године запослен је на Физичком факултету у Београду, прво као истраживач-сарадник а затим као научни сарадник на пројекту "Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве". У звање доцента изабран је 2014. године.

Област истраживања: мезоскопски транспорт, шум, статистика трансфера наелектрисња (full counting statistics), квантна теорија кола, суперпроводност, методи квантне теорије поља у физици чврстог стања, квантне корелације у многочестичним системима, електронске особине графена и сличних наноструктура, поларони.

Публикације: 18 радова у водећим међународним часописима из физике цитираних око 350 пута (1 рад у Nature Materials, 3 рада у Physical Review Letters, 1 рад у Europhysics Letters, 9 радова у Physical Review B од чега су 3 Rapid Communications). Резултате је представио на 9 предавања на водећим универзитетима у иностранству. Учествовао је у раду 15 међународних конференција (7 предавања, од чега 2 по позиву). Остварио је 6 студијских боравака на универзитетима у иностранству (3 дужа од месец дана). Био је организатор једне конференције из физике чврстог стања међународног значаја и једног скупа од националног значаја.

Списак значајнијих публикација
V. Stojanovic, M. Vanevic, E. Demler, and L. Tian, "Transmon-based simulator of nonlocal electron-phonon coupling: a platform for observing sharp small-polaron transitions", Physical Review B 89, 144508 (2014)
J. Wu, O. Pelleg, G. Logvenov, A. T. Bollinger, Y.-J. Sun, G. S. Boebinger, M. Vanevic, Z. Radovic, and I. Bozovic, "Anomalous independence of interface superconductivity from carrier density", Nature Materials 12, 877 (2013)
M. Vanevic, Z. Radovic, and V. G. Kogan, "Early stages of magnetization relaxation in superconductors", Physical Review B 87 (14), 144501 (2013)
A. Sanjuan, Z. Wang, H. Imani, M. Vanevic, and S. B.-Lopez, "Graphene's morphology and electronic properties from discrete differential geometry", Physical Review B 89, 121403(R) (2014)
M. Vanevic and W. Belzig, "Control of electron-hole pair generation by biharmonic voltage drive of a quantum point contact", Physical Review B 86 (24), 241306(R) (2012)
M. Vanevic and Y. V. Nazarov, "Quantum Phase Slips in Superconducting Wires with Weak Inhomogeneities", Physical Review Letters 108, 187002 (2012)
S. Barraza-Lopez, M. Vanevic, M. Kindermann, and M. Y. Chou, "Effects of Metallic Contacts on Electron Transport through Graphene", Physical Review Letters 104 (7), 076807 (2010)
M. Vanevic, V. M. Stojanovic, and M. Kindermann, "Character of electronic states in graphene antidot lattices: Flat bands and spatial localization", Physical Review B 80 (4), 045410 (2009)
M. Vanevic, Y. V. Nazarov, and W. Belzig, "Elementary charge-transfer processes in mesoscopic conductors", Physical Review B 78 (24), 245308 (2008)
M. Vanevic, Y. V. Nazarov, and W. Belzig, "Elementary Events of Electron Transfer in a Voltage-Driven Quantum Point Contact", Physical Review Letters 99 (7), 076601 (2007)