Одбрањене докторске дисертације

Научно-наставно веће Физичког факултета на својој седници одржаној 24. новембра 2010. године усвојило је измену Правилника о докторским студијама којом је предвиђена верификација резултата докторске дисертације кроз публиковање најмање два оригинална рада (који нису за исту сврху коришћени у другим дисертацијама).

Овде је дат списак докторских дисертација одбрањених 2018. године и списак радова који се не могу користити у будућим дисертацијама:

Дисертације одбрањене године: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010

Датум одбране Кандидат Научни радови

22. фебруара 2018. године

ВЕСНА КОВАЧЕВИЋ

 1. V. V Kovačević, B.P. Dojčinović, M. Jović, G.M. Roglić, B.M.
  Obradović, M.M. Kuraica, Measurement of reactive species generated by dielectric barrier discharge in direct contact with water in different atmospheres, J. Phys. D. Appl. Phys. 50 (2017) 155205.
  doi:10.1088/1361-6463/aa5fde (IF = 2.772, ISSN = 0022-3727)
 2. V. V Kovačević, G.B. Sretenović, E. Slikboer, O. Guaitella, A.
  Sobota, M.M. Kuraica, The effect of liquid target on a nonthermal plasma jet—imaging, electric fields, visualization of gas flow and optical emission spectroscopy, J. Phys. D. Appl. Phys. 51 (2018) 65202.
  doi:10.1088/1361-6463/aaa288 (IF = 2.772, ISSN = 0022-3727)

19. фебруара 2018. године

ДАМИР ДЕВЕТАК

 1. V. Khachatryan, ..., D. Devetak, et al., CMS Collaboration, Evidence for transversemomentum and pseudorapidity dependent event plane fluctuations in PbPb and pPb collisions,Phys. Rev. C 92 (2015) 034911, DOI: 10.1103/PhysRevC.92.034911, arXiv:1503.01692 [nuclex] (2015), (internal note HIN-14-012, analysis note AN-14-037),  IF=3.881, ISSN: 0556-2813
 2. Sirunyan, ..., D. Devetak, et al., CMS Collaboration, Principal-component analysis of two-particle azimuthal correlations in PbPb and pPb collisions at CMS, Phys. Rev. C 96 (2017) 064902, DOI: 10.1103/PhysRevC.96.064902, arXiv:1708.07113 [nucl-ex] (2017), (internal note HIN-15-010, analysis note AN-15-092), IF=3.820, ISSN: 0556-2813

 

Дисертације одбрањене године: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010