Универзитет у Београду - Физички факултет
Документација за акредитацију студијског програма
 - Докторске студије метеорологијеокторске струдије физике

Табела 5.4 Листа предмета на докторским студијама метеорологије    

Б.

 

Назив предмета

Име или имена наставника

Сем.

ЕС

ПБ

НО

В

Т

1. 

ФИЗДМ01

Одабрана поглавља динамичке метеорологије 1

Млађен Ћурић, Дејан Јанц

1

10

ДМ

В

О

2. 

ФИЗДМ02

Одабрана поглавља динамичке метеорологије 2

Млађен Ћурић, Дејан Јанц

2

10

ДМ

В

О

3. 

ФИЗДМ03

Aтмосферски електрицитет

Млађен Ћурић

1,2,3,4

10

ФО

М

И

4. 

ФИЗДМ04

Даљинска мерења

Млађен Ћурић, Владан Вучковић

1,2,3,4

10

МИ

М

И

5. 

ФИЗДМ05

Агрометеорологија

Мирослава Ункашевић

1,2,3,4

10

КП

С

И

6. 

ФИЗДМ06

Транспорт загађујућих материја у атмосфери

Лазар Лазић, Боривој Рајковић

1,2,3,4

10

КП

С

И

7. 

ФИЗДМ07

Промене климе

Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић

1,2,3,4

10

КП

С

И

8. 

ФИЗДМ08

Метеоролошки аспекти животне средине

Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић

1,2,3,4

10

КП

С

И

9. 

ФИЗДМ09

Асимилација података

Лазар Лазић

1,2,3,4

10

СМ

С

И

10. 

ФИЗДМ10

Прогноза времена

Лазар Лазић

1,2,3,4

10

СМ

С

 И

11. 

ФИЗДМ11

Модификација времена и климе

Млађен Ћурић

1,2,3,4

10

ФО

С

И

12. 

ФИЗДМ12

Зрачење у атмосфери

Млађен Ћурић, Дејан Јанц

1,2,3,4

10

ДМ

С

И

13. 

ФИЗДМ13

Физика облака

Млађен Ћурић, Владан Вучковић

1,2,3,4

10

ФО

С

И

14. 

ФИЗДМ14

Ваздухопловна метеорологија

Млађен Ћурић, Лазар Лазић, Дејан Јанц

1,2,3,4

10

СМ

С

И

15.  

ФИЗДМ15

Општа циркулација атмосфере

Лазар Лазић

1,2,3,4

10

СМ

С

И

16. 

ФИЗДМ16

Атмосферска турбуленција

Боривој Рајковић

1,2,3,4

10

ДМ

С

И

17. 

ФИЗДМ17

Моделирање атмосфере

Боривој Рајковић

1,2,3,4

10

ДМ

С

И

18. 

ФИЗДМ18

Метеоролошка мерења

Владан Вучковић

1,2,3,4

10

МИ

С

И

19. 

ФИЗДМ19

Статистика у метеорологији

Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић

1,2,3,4

10

КП

С

И

20. 

ФИЗДМ20

Геофизика

Млађен Ћурић, Боривој Рајковић

1,2,3,4

10

ДМ

С

И