Студирајте физику

или метеорологију

Конкурс за упис студентата у I годину основних студија школске 2015/2016 године - СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК

Упис 2015/2016

Семинари средом

Физички амфитеатар, сала 661, III спрат, Студентски трг 12 у 11:15 часова

13. мај 2015. године - Проф. др Јован Пузовић, Физички факултет: "Експеримент NA61/SHINE у CERN-у"

Седнице Већа

VIII седница Изборног и Наставно-научног већа Физичког факултета планира се за среду 27. мај 2015. године у 11 часова.

Записник са VII седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 22. априла 2015. године.

Основне студије

Физички факултет организује наставу на четири смера основних студија. Овде можете погледати наставне планове, распоред часова и испити, календар рада и остале информације и обавештења у вези са основним студијама.

Докторске студије

Физички факултет организује докторске студије из научних области физике и метеорологије. Овде можете погледати наставне планове, списак научних области, информације у вези са пријавом и одбраном докторске дисертације и друго.

Мастер студије

Овде можете погледати наставне планове мастер студија, поступак одбране магистарске тезе и нострификације стране дипломе, као и остале важне информације везане за дипломске академске студије.

Увид јавности

Овде можете погледати конкурсе и јавна оглашавања избора у звање, записнике са седница Наставно научног већа и Савет и друге текуће информације.

Welcome to the Faculty of Physics

Faculty of Physics University of Belgrade is high educational and scientific institution. It was founded in 1990 as an independent institution by separating from the Faculty of Natural Sciences and Mathematics.

Faculty of Physics is organizing 4 undergraduate and master groups of studying. Teaching and researching are organizing in 12 chears and 32 laboratories. Students dispose with 3 libraries and computer laboratory with 12 computers on-line.

In collaboration with Institute of Physics and Institute of Nuclear Sciences "Vinca" Faculty of Physics is organizing doctoral programs of physics and meteorology. The Faculty is the leading scientific organization in Serbia. There are 9 research projects within several research laboratories.

Упутство за обликовање докторске дисертације

Од 1.5.2012. године приликом тражења сагласности од Универзитета на реферат о урађеној докторској дисертацији, потребно је Универзитету доставити и саму дисертацију, у штампаној и електронској верзији. Овде можете погледати упуство за обликовање дисертације и прилоге које је уз њу потребно доставити.

Модели уговора

Модели уговора за формализовање сарадње између научно-истраживачког и приватног сектора. Центар за трансфер технологије.

Енергија знања

Нафтна индустрија Србије и Физички факултет потписали су меморандум о сарадњи од кога се очекује да значајно допринесе развоју пројеката важних за образовање и науку и унапреди рад са талентованим ученицима и студентима.