Новости и обавештења

Физички факултет Универзитета у Београду упућује

Ј А В Н И П О З И В

студентима уписаним на основне студије до 10. септембра 2005. године, да због измена Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ број 67/2019, који је ступио на снагу 21.09.2019) регулишу свој студентски статус, у складу са којим би им се омогућио завршетак студија по започетим наставним плановима и програмима, условима и правилима студирања, најкасније до краја школске 2020/2021.

Позив је отворен до 15. октобра 2019. Физички факултет у Београду,

http://www.ff.bg.ac.rs
Студентска служба Физичког факултета Цара Душана број 13, Тел: 011/3281-375, Студентски трг 12-16, Тел: 011/7158-151

Упис наредне школске године
Бирање предмета


Упис у наредну школску годину биће обављен у Студентској служби у периоду од 10-14 часова по следећем распореду:
Уторак: Обнова I године и упис II године.
Среда: Упис III године.
Четвртак: Упис IV године и продужене.

Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду реализовати за студенте свих факултета у саставу Универзитета у Београд онлајн курс под називом ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ. Курс траје пет недеља и поциње прве недеље јуна. Пријава на www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.

Подсећамо студенте да редовно измирују рате за школарину. Сваки студент стање може да провери на свом електронском налогу. Пријављивање испита неће моћи да се изврши уколико дуг није измирен.

Позивају се студенти прве године да преко електронског налога, одаберу испите из прве године које ће слушати у школској 2018/19. години. Изборне предмете бирају из одговарајућих блокова по плану и програму студијског програма.

Буџетски студенти плаћају бодове преко 60ЕСПБ. Студенти у статусу самофинансирајући плаћају све. Цена бода је 1000.00 динара.

Руководиоци смерова основних и мастер студија:

- проф. др Јаблан Дојчиловић за смер Општа физика
- проф. др Воја Радовановић за смер Теоријска и експериментална физика
- проф. др Иван Белча за смер Примењена и компјутерска физика
- проф. др Лазар Лазић за смер Метеорологија.

Обавештавају се студенти да при бирању предмета не могу бирати предмете из IV године, ако нису изабрани обавезни предмети из претходних година.