Новости и обавештења

Пријем молби за регулисање школарине због положеног испита из летњег семестра школске 2015/16) вршиће се од 20. до 24. фебруара у Студентској служби.

Позивају се студенти свих нивоа студија да од 20. фебруара приступе електронском попуњавању Анкете о педагошком раду наставника за зимски семестар 2016/17. Потпуно попуњавање Анкете је битно за унапређење квалитета наставе на свим нивоима студија.

Позивају се студенти који још нису попунили електронске ШВ обрасце да их попуне.

Сви испити код проф. др Миће Митровића у фебруарском испитном року (Наставна средства II, Лабораторија физике у школи II, Педагошка истраживања у физици, Физика у школи II и Методика наставе физике II) ће се одржати у уторак 14. фебруара у 12 часова у сали 21 у Цара Душана 13.

Информациони систем Универзитета у Београду вратио је електронске ШВ обрасце који су непотпуно попуњени. Позивају се студенти да провере листу и попуне недостајуће податке.

Подсећамо студенте да редовно измирују рате за школарину. Сваки студент стање може да провери на свом електронском налогу. Пријављивање испита неће моћи да се изврши уколико дуг није измирен.

Студенти мастер академских студија који су уписали прву годину школске 2015/2016. године за све додатне информације могу се обратити руководиоцима смерова основних и мастер студија:

- проф. др Јаблану Дојчиловићу за смер Општа физика
- проф. др Воји Радовановићу за смер Теоријска и експериментална физика
- проф. др Ивану Белчи за смер Примењена и компјутерска физика
- проф. др Лазару Лазићу за смер Метеорологија.

Сви студенти мастер академских студија, студијски смер Општа физика (по акредитацији 2015. год.) заинтересовани за предмете из Методичког блока које држи проф. Мићо Митровић су позвани да се јаве  у терминима распореда студијског смера Општа физика (по акредитацији 2009.)

Методички блок (30+6 ЕСПБ) је намењен свим заинтересованима за рад у школи.
По члану 8. Закона о основама система образовања и васпитања, сви заинтересовани за рад у школи морају имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Дозвољено је полагање само пријављених предмета.

Студенти мастер студија су у обавези а одраде истраживачки рад и мастер рад.

Једногодишње мастер студије се морају завршити за максимално 2 године, а двогодишње студије за 4 године.