Упис студената у прву годину МАСТЕР студија

У прву годину мастер студија Физички факултет уписује 60 студента који се финансирају из буџета и 35 студената који плаћају школарину и то:

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) - 120 ESPB
15
5
20
Општа физика (А) - 60 ESPB
10
10
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
15
5
20
Примењена и компјутерска физика (Ц)
10
10
20
Метеорологија (М)
10
5
15


За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера у складу са општим условима конкурса Универзитета у Београду.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је од понедељка 17. септембра  до среде 03. октобра 2018. године од 11 до 13 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у петак 05. октобра 2018. године.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у понедељак 08.  октобра 2018. године до 14 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у уторак 09. октобра 2018. године до 12 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у уторак 09. октобра 2018. године до 14 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети до среде 10. октобра 2018. године.

Коначна ранг листа биће објављена у среду 10. октобра 2018. године.

Упис

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  11. и 12. октобра 2018. године од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оверена фотокопија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
  • извод из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).