Упис студената у прву годину МАСТЕР студија - III УПИСНИ РОК

 

Слободна места

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) - 120 ESPB
10
5
15
Општа физика (А) - 60 ESPB
5
10
15
Теоријска и експериментална физика (Б)
3
5
8
Примењена и компјутерска физика (Ц)
5
10
15
Метеорологија (М)
7
5
12


За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера у складу са општим условима конкурса Универзитета у Београду.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је у четвртак 25. и петак 26. октобра 2018. године од 10 до 13 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у петак 26. октобра 2018. године у 14 часова.

На ранг листу кандидати имају право жалбе. Жалбе уписној комисији се поднесе у понедељак 29. октобра 2018. године до 10 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети исти дан до 12 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у среду 31. октобра 2018. године до 12 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  у четвртак 1. новембра 2018. године од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оверена фотокопија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
  • извод из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).