Пројекат ИДЕЈА

ATTOPLASMAS - "Attosecond VUV-XUV-SXR Beamline for Ultrafast Spectroscopies of Electron Dynamics in Gases and Plasmas"
Руководилац: др Предраг Ранитовић, научни саветник Физичког факултета

 

Пројектни циклус 2010-2014

Пројекти чији је носилац истраживања Физички факултет

ПРОЈЕКАТ 171008 "Одређивање атомских параметара на основу облика спектралних линија"
2002-2005, 2006-2010, руководилац: проф. др Стеван Ђениже

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Александар Срећковић
 2. проф др Срђан Буквић
 3. доцент др Зоран Николић
 4. Милош Скочић, истраживач сарадник
 5. Милош Бургер, истраживач сарадник
 6. Момчило Гаврилов, истраживач приправник

ПРОЈЕКАТ 171015 ''Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система'', руководилац проф. др Сунчица Елезовић - Хаџић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Мићо Митровић
 2. доцент др Андријана Жекић
 3. доцент др Владимир Миљковић
 4. доцент др Зоран Борјан
 5. Игор Франовић, истраживач сарадник
 6. Бранислава Мисаиловић, истраживач сарадник
 7. Катарина Ђорђевић, истраживач сарадник
 8. Александар Балтес, истраживач приправник

ПРОЈЕКАТ 171016 ''Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела'', руководилац проф. др Драгољуб Белић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Наташа Недељковић
 2. проф др Горан Попарић
 3. др Милош Вићић, виши научни сарадник
 4. др Сава Галијаш, научни сарадник
 5. Мирјана Војновић, истраживач сарадник
 6. Мирослав Поповић, асистент

ПРОЈЕКАТ 171019 ''Физика високих енергија са детектором ЦМС'', руководилац проф. др Петар Аџић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Драгомир Крпић

ПРОЈЕКАТ 171027 ''Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве'', руководилац проф. Зоран Радовић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Ðорðе Спасојевић
 2. проф др Едиб Добарџић
 3. проф др Милан Кнежевић
 4. др Михајло Ваневић, научни сарадник
 5. др Сања Јанићевић, научни сарадник
 6. Милош Кнежевић, истраживач приправник

ПРОЈЕКАТ 171029 ''Проучавање утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и полимерних система'' руководилац проф. др Јаблан Дојчиловић

Истраживачи на Пројекту:

 1. др Драган Реџић, виши научни сарадник
 2. доцент др Душан Поповић
 3. др Славица Малетић, научни сарадник
 4. Владимир чубровић, истраживач сарадник
 5. Иван Петронијевић, истраживач сарадник
 6. Јелена Пајовић, истраживач приправник

ПРОЈЕКАТ 171031 ''Физичке импликације модификованог простор - времена'' руководилац проф. др Маја Бурић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Воја Радовановић
 2. проф др Марија Димитријевић
 3. др Душко Латас, научни сарадник
 4. Биљана Николић, асистент
 5. Драган Прекрат, истраживач приправник

ПРОЈЕКАТ 171034 "Дијагостика и оптимизација извора плазме значајних за примене'' руководилац проф. др Милорад Кураица

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Јагош Пурић
 2. проф др Братислав Обрадовић
 3. проф др Иван Дојчиновић
 4. Саша Ивковић, асистент
 5. Весна Ковачевић, асистент
 6. Иринел Тапалага, истраживач сарадник
 7. Иван Крстић, истраживач сарадник
 8. Горан Сретеновић, истраживач сарадник

ПРОЈЕКАТ 171035 ''Графитне и неорганске наноструктуре ниске димензионалности'' руководилац проф. др Милан Дамњановић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Љубиша Зековић
 2. проф др Иванка Милошевић
 3. проф др Бећко Касалица
 4. проф др Иван Белча
 5. проф др Стеван Стојадиновић
 6. проф др Тања Вуковић
 7. др Растко Василић, виши научни сарадник
 8. доцент др Божидар Николић
 9. доцент др Саша Дмитровић
 10. др Марија Петковић, научни сарадник
 11. др Мирјана Сараван, научни сарадник
 12. Зоран Поповић, асистент
 13. Наташа Лазић, истраживач сарадник
 14. Андреј Буњац, истраживач приправник
 15. Марко Миливојевић, истраживач приправник
 16. Мирко Тадић, истраживач приправник
 17. Ненад Тадић, истраживач приправник

ПРОЈЕКАТ 176013 ''Метеоролошки екстреми и климатске промене у Србији'', руководилац проф. др Млађен Ћурић

Истраживачи на Пројекту:

 1. проф др Мирослава Ункашевић
 2. проф др Лазар Лазић
 3. проф др Дејан Јанц
 4. проф др Ивана Тошић
 5. доцент др Владан Вучковић
 6. доцент др Владимир Ðурðевић
 7. доцент др Драгана Вујовић
 8. др Катарина Вељовић, асистент
 9. Немања Ковачевић, истраживач сарадник
 10. Сузана Кнежевић, истраживач сарадник
 11. Соња Рендулић, истраживач приправник

Пројекти чији је носилац истраживања друга институција

ПРОЈЕКАТ 171002 ''Нуклеарне методе истраживања ретких догаðаја и космичког зрачења'', руководилац проф. др Иштван Бикит, ПМФ Нови Сад

Истраживачи са Физичог факултета ангажовани на Пројекту:

 1. проф др Јован Пузовић

ПРОЈЕКАТ 171006 ''Нелинеарна динамика локализованих самоорганизованих структура у плазми, нанокомпозитним материјалима, течним и фотоничним кристалима и ултрахладним кондензатима'', руководилац др Душан Јовановић, Институт за физику

Истраживачи са Физичог факултета ангажовани на Пројекту:

 1. проф др Владимир Милосављевић
 2. Проф др Душан Поповић

ПРОЈЕКАТ 171014 ''Спектроскопска дијагностика нискотемепратурне плазме и гасних пражњења: облици спектралних линија и интеракције са површинама'', руководилац др Соња Јовићевић, Институт за физику

Истраживачи са Физичог факултета ангажовани на Пројекту:

 1. проф др Никола Коњевић
 2. доцент др Никола Шишовић
 3. др Јовица Јововић, научни сарадник

ПРОЈЕКАТ 171033 ''Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала'', руководилац др Радомир Жикић, Институт за физику

Истраживачи са Физичог факултета ангажовани на Пројекту:

 1. др Зорица Поповић, научни сарадник

ПРOЈЕКАТ 43007 '' Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање'', руководилац др Ратко Кадовић, Шумарски факултет

Истраживачи са Физичог факултета ангажовани на Пројекту:

 1. доц. др Владимир ЂурЂевић