Јавне набавке

 

Измена и допуна плана јавних набавки за 2020 годину

 

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2020

Набавка рачунара и рачунарске опреме (PROMIS пројекат)

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/2020

Набавка рачунара и рачунарске опреме (IMPASTO пројекат)

Отворени поступак број ОП 01/2019

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 04/2019

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 03/2019

Набавка радова - замена прозора

Измена плана јавних набавки за 2019 годину

 

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2019

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/2019

Набавка услуге израде пројекта и плана противпожарне заштите

План јавних набавки за 2019 годину

Отворени поступак број ОП 01/2018

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 03/2018

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2018

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/2018

Набавка рачунара и рачунарске опреме

План јавних набавки за 2018 годину

Отворени поступак број ОП 01/2017

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 03/2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2017-поновљени поступак

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/2017

Набавка PC notebook računara

План јавних набавки за 2017 годину

Отворени поступак број ОП 01/2016

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 03/2016

Набавка пројектора

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2016

Набавка рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/2016

Набавка електричне енергије

План јавних набавки за 2016 годину

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 03/2015

Набавка средстава за хигијену

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2015

Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 01/2015

Конкурс за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 06/2014

Набавка средстава за хигијену

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 05/2014

Набавка електронске опреме

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 04/2014

Набавка лабораторијске опреме ЈНМВ 04/2014

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 03/2014

Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ 02/2014

Адаптација објекта Физичког факултета - Замена прозора на Лабораторији за електронику

Јавна набавка број ОП1/2014

Конкурс за јавну набавку електричне енергије

Јавна набавка мале вредности број 03/2013

Конкурс за јавну набавку услуге осигурања студената