Конференције

FLTPD-XII

У најави: "The 12th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics", од 23. до 27. априла 2017. године на Златибору.

SPIG 2016

"28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016)", одржан од 29. августа до 2. септембра 2016. године у Београду, у згради Српске академија наука и уметности.

СФКМ 2015

"The 19th Symposium on Condensed Matter Physics", одржан од 7. до 11. септембра 2015. године у Београду, у згради Српске академија наука и уметности.

Симпозијум

Симпозијум "Дијагностика нискотемпературне плазме и гасних пражњења" поводом 50 година научног рада и 75. рођендана
академика Николе Коњевића, Београд 24. јуни 2015, Физички факултет, Студентски трг 12