Издавачка делатност

Физички факултет има сопствену издавачку делатности која укључује припрему, штампање и објављивање уџбеника, помоћних уџбеника, монографија и других публикација намењених наставној и научној делатности. Сва издања су доступна студентима у библиотекама Физичког факултета.

 1. Аничин Иван: Обрада Резултата Мерења, 2006.
 2. Аничин Иван, Пузовић Јован: Практикум Из Нуклеарне Физике, 2004. (Скрипта)
 3. Белић  Драгољуб: Физика и екологија, 1992.
 4. Белић  Драгољуб:  Физика Молекула, 2000.
 5. Бозин Светозар: Електромагнетизам и оптика, 1984.
 6. Јелена Бозин: Електромагнетизам,1996.
 7. Вујичић Милан: Векторски простори у физици, 1986. (Скрипта)
 8. Вујичић Милан:  Математичка Физика, 1983. (Скрипта)
 9. Вујициц Милан, Дамњановић Милан: Теорија коначних група и њихових репрезентација, 1991. (Скрипта)
 10. Дамњановић Милан:  Хилбертови Простори И Групе, 2000. (Скрипта)
 11. Дамњановић Милан, М. Вујичић: Збирка задатака из теорије унитарних простора, 1986. (Скрипта )
 12. Дрндаревић Снежана: Основи Енергетике, 1995. (Скрипта)
 13. Дојчиловић Јаблан:  Физика чврстог стања, 2007.
 14. Дојчиловић Јаблан И Ивковић Саша: Експерименти и денонстрациони огледи из физике, 2008.
 15. Елезовић Хаџицћ Сунчица: Физика континума кроз примере, 2001. (Скрипта)
 16. Елезовић Хаџицћ Сунчица, Прокић Весна:  Елементарни задаци из квантне механике, 1996.
 17. Ивановић Игор,  Бурић Маја: Збирка задатака из квантне механике, 1996.
 18. Филиповић Душан: Електромагнетизам и атомистика 1, 2006.
 19. Филиповић Душан: Експерименталне везбе из физике молекула, 1992.
 20. Филиповић Душан:  Збирка ресених задатака из физике молекула, 1998.
 21. Филиповић Душан:  Електростатика, 2000. (Скрипта)
 22. Филиповић Душан , Калезић Слободанка: Практикум атомске физике 2, 2007.
 23. Касалица Бећко , Горан Попарић:  Увод у акустику, 2012.
 24. Кнежевић Милан: Основи класичне теоријске физике, 1997.
 25. Кнежевић Милан: Основи класичне електродинамике, 1997.
 26. Крпић Драгомир: Физичка механика, 1995.  
 27. Крпић Драгомир: Увод у нумеричку физику - windows програмирање, 2008.
 28. Крпић Драгомир, Иван Аничин, Илија Савић: Нуклеарна физика кроз задатке, 1996.
 29. Курепа Милан: Физика молекула 1 део -  Структура молекула, 1996.
 30. Лабат Јарослав: Физика јонизованих гасова, 1991.
 31. Милић Божидар: Курс класичне теоријске физике 1 и Максвелова електродинамика, 1996.
 32. Милошевић Иванка: Векторски простори и елементи векторске анализе, 1997. (Скрипта)
 33. Милошевић Иванка, Драган Стојквић, Татјана Вуковић: Збирка задатака из математичке физике, 1995. (Скрипта)
 34. Напијало Милена: Физика материјала, 1996.
 35. Платиша Михајло: Електромагнетизам и елементи атомске физике, 1997.
 36. Петровић Томислав: Наставна средства физике 1 део, 1996.
 37. Петровић Томислав: Познавање наставних средстава 1 део, 1986.
 38. Петровић Томислав: Дидактика физике - теорија наставе физике, 1993.
 39. Ристовски Љубо: Физика континума  - Флуиди, 1986. (Скрипта)
 40. Спасојевић  Ђорђе: Матрични приступ у геометријској оптици, 1997. (Скрипта)
 41. Стојадиновић Стеван, Иван Белча:  Практикум за експерименталне везбе из електронике , 2005.  (Скрипта)
 42. Стојадиновић Стеван: Збирка задатака из електронике, 2001. (Скрипта)
 43. Хербут Федор:  Квантна механика 1 део, 1984.
 44. Хербут Федор:  Квантна механика 2 део, 1998.
 45. Жижић Божидар: Курс опште физике и термодинамике, 1984.
 46. Цвејановић Даница:  Увод у атомску физику, 1992. (Скрипта)