Савет Физичког факултета

Председник Савета Физичког факултета је проф. др Владимир Ђурђевић.

Заменик председника је доц. др Светислав Мијатовић.

Чланови Савета Физичког факултета за мандатни период 2023-2027 година:


Из реда наставника и сарадника:

 1. Др Владимир Ђурђевић, редовни професор
 2. Др Драгана Вујовић, ванредна професорка
 3. Др Душко Латас, доцент
 4. Др Андријана Жекић, редовна професорка
 5. Др Светислав Мијатовић, доцент
 6. Др Бећко Касалица, редовни професор
 7. Др Зоран Поповић, доцент
 8. Др Душан Поповић, ванредни професор
 9. Др Зоран Николић, редовни професор
 10. Др Никола Коњик, доцент
 11. Др Ненад Тадић, доцент

Чланови Савета, представници оснивача - Владе Републике Србије

 1. Др Иван Манчев,
 2. Др Дејан Алексић,
 3. Др Небојша Динчић,
 4. Др Бранислав Јеленковић,
 5. Др Градимир Драгутиновић,
 6. Др Илија Савић,
 7. Др Божидара Бановић,
 8. Др Анђелка Ковачевић.

Из реда АТ особља:

 1. Дејан Аџић, благајник
 2. Зоран Бокор, технички сарадник

Из реда истраживача:

 1. Др Катарина Милетић, истраживач сарадник
 2. Др Марија Петковић Бенанззоуз, научни сарадник

Из реда студената:

 1. Мирослава Здравковић
 2. Теодора Динов
 3. Петра Поповић
 4. Душан Поповац

Записници са седница Савета