Савет Физичког факултета

 

Чланови Савета Физичког факултета за мандатни период 2018-2022 година:


Из реда наставника и сарадника:

 1. Др Растко Василић, ванредни професор
 2. Др Катарина Вељовић, доцент
 3. Др Драгана Вујовић, ванредни професор
 4. Др Андријана Жекић, ванредни професор
 5. Др Дејан Јанц, ванредни професор
 6. Др Милорад Кураица, редовни професор
 7. Др Душко Латас, доцент
 8. Др Божидар Николић, доцент
 9. Др Поповић Душан, ванредни професор
 10. Др Зорица Поповић, доцент
 11. Др Воја Радовановић, редовни професор

Из реда АТ особља:

 1. Мр Милена Богдановић
 2. Зоран Бокор

Из реда истраживача:

 1. Александра Димић
 2. Др Горан Сретеновић

Из реда студената:

 1. Сара Ђурић
 2. Озрен Петровић
 3. Милош Радовић
 4. Петар Стојковић

Чланови Савета, представници оснивача - Владе Републике Србије, нису именовани

Записници са седница Савета