Савет Физичког факултета

Председник Савета Физичког факултета је проф. др Воја Радовановић.

Чланови Савета Физичког факултета за мандатни период 2018-2022 година:


Из реда наставника и сарадника:

 1. Др Растко Василић, ванредни професор
 2. Др Катарина Вељовић, доценткиња
 3. Др Драгана Вујовић, ванредна професорка
 4. Др Едиб Добарџић, ванредни професор
 5. Др Андријана Жекић, редовна професорка
 6. Др Дејан Јанц, ванредни професор
 7. Др Душко Латас, доцент
 8. Др Светислав Мијатовић, доцент
 9. Др Божидар Николић, ванредни професор
 10. Др Душан Поповић, ванредни професор
 11. Др Воја Радовановић, редовни професор

Из реда АТ особља:

 1. Мр Милена Богдановић
 2. Зоран Бокор

Из реда истраживача:

 1. Др Горан Сретеновић
 2. Нора Тркља-Боца

Из реда студената:

 1. Златан Васовић
 2. Предраг Даниловић
 3. Петра Поповић
 4. Милена Никитовић

Чланови Савета, представници оснивача - Владе Републике Србије, нису именовани

Записници са седница Савета