Конкурси

У листу Послови бр. 716 од 8. марта 2017. године, објављен је конкурс за избор наставника једног ванредног професора за ужу научну област Динамичка метеорологија.

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

БОЈАНЕ ПАСКАШ-МАМУЛА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ЕЛЕКТРОНСКА СТРУКТУРА И ТОПОЛОШКА АНАЛИЗА ГУСТИНЕ НАЕЛЕКТРИСАЊА МЕТАЛ-ХИДРИДНИХ СИСТЕМА СА NaCl И РУТИЛ КРИСТАЛНОМ СТРУКТУРОМ" (Извештај предат 24. априла 2017)

МИЛОША ДРАЖИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ТЕОРИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ТРАНСПОРТА КРОЗ КВАНТНЕ ТАЧКЕ И МОЛЕКУЛЕ" (Извештај предат 12. априла 2017)

ИРИНЕЛА ТАПАЛАГЕ, диппломираног физичара, под називом: "ИСПИТИВАЊЕ РЕГУЛАРНОСТИ ШТАРКОВОГ ШИРЕЊА КОД ИЗОЕЛЕКТРОНСКИХ НИЗОВА ЛИТИЈУМА И НАТРИЈУМА" (Извештај предат 24. марта 2017)

Избор у звање

Др СУЗАНЕ ПУТНИКОВИЋ, дипломираног метеоролога, у звање научни сарадник. Извештај предат 21. априла 2017.

МАРЈАНА ЋИРКОВИЋА, дипломираног физичара, у звање асистента за ужу научну област Нуклеарна физика. Извештај предат 21. априла 2017.

Др ВЛАДИМИРА ЂУРЂЕВИЋА, дипломираног метеоролога, у звање ванредни професор за ужу научну област Динамичка метеорологија. Извештај предат 11. априла 2017.

Др САЊЕ ЈАНИЋЕВИЋ, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 3. априла 2017.

Др НЕНАДА ТАДИЋА, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 30. марта 2017.

Др ДРАГАНЕ ВУЈОВИЋ, дипломираног метеоролога, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика облака. Извештај предат 8. марта 2017.