Конкурси

У листу Послови бр. 716 од 8. марта 2017. године, објављен је конкурс за избор наставника једног ванредног професора за ужу научну област Динамичка метеорологија.

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ИРИНЕЛА ТАПАЛАГЕ, диппломираног физичара, под називом: "ИСПИТИВАЊЕ РЕГУЛАРНОСТИ ШТАРКОВОГ ШИРЕЊА КОД ИЗОЕЛЕКТРОНСКИХ НИЗОВА ЛИТИЈУМА И НАТРИЈУМА" (Извештај предат 24. марта 2017)

Избор у звање

Др ДРАГАНЕ ВУЈОВИЋ, дипломираног метеоролога, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика облака. Извештај предат 8. марта 2017. године.

Др ЗОРАНА НИКОЛИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредни професор за ужу научну област Примењена физика. Извештај предат 27. фебруара 2017.

Др ПРЕДРАГА МИЛЕНОВИЋА, дипломираног физичара, у звање виши научни сарадник. Извештај предат 27. фебруара 2017.