Конкурси

Физички факултет објављује конкурс за избор Једног ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља. Конкурс је објављен у огласнику "Послови" бр. 774, страна 26, од 25. априла 2018. године, а доступан је у електронском издању на адреси http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9732_774_-_2018-04-25.pdf  

Пријаве доставити деканату Физичког факултета у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. (Студентски трг 12, III спрат, соба 652).

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ДЕЈАНА ПЈЕВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ПРОУЧАВАЊЕ И МОДИФИКАЦИЈА ТАНКИХ СЛОЈЕВА TiO2 ДОБИЈЕНИХ ФИЗИЧКИМ МЕТОДАМА ДЕПОНОВАЊА ЗА ФОТОКАТАЛИТИЧКУ ПРИМЕНУ". Извештај предат 25. маја 2018. године.

Избор у звање

Др ЂОРЂА СТРАТИМИРОВИЋА, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 15. маја 2018. године.