Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

САЊЕ ПАВЛОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: “ТЕРМИЧКА И АКУСТИЧКА СВОЈСТВА ЦЕЛУЛОЗНИХ ВЛАКНАСТИХ МАТЕРИЈАЛА“. Извештај предат 15. новембра 2019. године.

МИЛАНА СТОЈАНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "АЗИМУТАЛНЕ АНИЗОТРОПИЈЕ НАЕЛЕКТРИСАНИХ ЧЕСТИЦА У СУДАРИМА pp, pPb, XeXe И PbPb У ЕКСПЕРИМЕНТУ CMS НА ВЕЛИКОМ ХАДРОНСКОМ СУДАРАЧУ – LHC". Извештај предат 18. октобра 2019. године.

Избори у звање

др ДАРКА САРВАНА у звање научни сарадник. Извештај предат 12. децембра 2019. године.

др АЛЕКСАНДРЕ ДИМИЋ у звање научни сарадник. Извештај предат 28. новембра 2019. године.

МИЛИЦЕ ТОШИЋ у звање истраживач-приправник. Извештај предат 28. новембра 2019. године.

др ТАТЈАНЕ ВУКОВИЋ у звање редовног професора за ужу научну област Квантна и математичка физика. Извештај предат 28. новембра 2019. године.

др ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА у звање научног сарадника. Извештај предат 27. новембра 2019. године.

др ДУШКА ЛАТАСА у звање доцента за ужу научну област Физика честица и поља. Извештај предат 27. новембра 2019. године.

МАРКА МИЛИВОЈЕВИЋА у звање научни сарадник. Извештај предат 15. новембра 2019. године.