Конкурси

На основу одлуке Изборног већа Физичког факултета са седнице одржане 30. маја 2018. године, расписан је конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Физика облака. Конкурс је расписан у огласнику Послови бр. 782-783 од 20.06.2018. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације


МИЛОША ЛОМПАРА, дипломираног метеоролога, који је предао докторску дисертацију под називом: "МОДЕЛОВАЊЕ МОДИФИКАЦИЈЕ ПАДАВИНА ТОПЛОГ И ХЛАДНОГ ТИПА". Извештај предат 31. маја 2018. године.

Магистарске тезе


ДРАГАНА ЦЕКИЋА, дипломираног физичара, који је предао магистарску тезу под насловом: "ИЗРАДА И ТЕСТИРАЊЕ АПАРАТУРЕ ЗА МЕРЕЊЕ СПЕКТРАЛНИХ ОСОБИНА БИЉАКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ". Извештај предат 17. јула 2018.

Избор у звање


НИКОЛЕ КОЊИКА, дипломираног физичара, у звање истраживач сарадник. Извештај предат 17. јула 2018. године.

СВЕТИСЛАВА МИЈАТОВИЋА, дипломираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 2. јула 2018. године.