Конкурси

На основу одлуке Изборног већа од 26. априла 2017, респисан је конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме на одређено време на период од 5 година. Конкурс је расписан у Пословима од 17. маја 2017.

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

БРАНИСЛАВА САЛАТИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ЛАСЕРСКА МОДИФИКАЦИЈА АЛУМИНИЈУМ-ТИТАНСКИХ И НИКЛ-ТИТАНСКИХ ТАНКИХ СЛОЈЕВА" (Извештај предат 24. априла 2017)

ЛУКЕ НЕНАДОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „ОСОБИНЕ КЛАСИЧНЕ И КВАНТНЕ ТЕОРИЈЕ ПОЉА НА ЗАКРИВЉЕНОМ НЕКОМУТАТИВНОМ ПРОСТОРУ“ (Извештај предат 24. априла 2017)

БОЈАНЕ ПАСКАШ МАМУЛА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ЕЛЕКТРОНСКА СТРУКТУРА И ТОПОЛОШКА АНАЛИЗА ГУСТИНЕ НАЕЛЕКТРИСАЊА МЕТАЛ-ХИДРИДНИХ СИСТЕМА СА NaCl И РУТИЛ КРИСТАЛНОМ СТРУКТУРОМ" (Извештај предат 24. априла 2017)

МИЛОША ДРАЖИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ТЕОРИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ТРАНСПОРТА КРОЗ КВАНТНЕ ТАЧКЕ И МОЛЕКУЛЕ" (Извештај предат 12. априла 2017)

Избор у звање

ИРИНЕЛА ТАПАЛАГУ, дипломираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 18. маја 2017.

Др ТАТЈАНЕ ВУКОВИЋ, дипломираног физичара, у звање редовног професора за ужу научну област Квантна и математичка физика. Извештај предат 27. априла 2017.