Конкурси

/        

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

НИКОЛЕ ИВАНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛИКА СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА Ne I И Ne II У ПРИКАТОДНОЈ ОБЛАСТИ АБНОРМАЛНОГ ТИЊАВОГ ПРАЖЊЕЊА". Извештај предат 6. марта 2018. године.

НИКОЛЕ ВЕСЕЛИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "ДЕТЕКЦИЈА ВИШЕСТРУКИХ МИОНСКИХ ДОГАЂАЈА У ПОДЗЕМНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЗАВИСНА СОЛАРНА МОДУЛАЦИЈА КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА". Извештај предат 23. фебруара 2017.

Избор у звање

Др БРАТИСЛАВА ОБРАДОВИЋА, дипломираног физичара, у звање редовног професора за ужу научну област Физика јонизованог гаса и плазме". Извештај предат 23. марта 2018. године.

ФИЛИПА МАРИНКОВИЋА, дипомираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 15. марта 2018. године.

Др ЕДИБА ДОБАРЏИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Компјутерска физика. Извештај предат 14. марта 2018. године.

Др ЈОВИЦЕ ЈОВОВИЋА, дипломираног инжењера електротехнике, у звање виши научни сарадник. Извештај предат 13. марта 2018.

Др МАРИЈЕ ПЕТКОВИЋ, дипломираног физико-хемичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 26. фебруара 2018. године.

Др ЂОРЂА СПАСОЈЕВИЋА, дипломираног физичара, у звање редовног професора за ужу научну област Физика кондензованог стања материје. Извештај предат 14. фебруара 2018. године.

БИЉАНЕ МАКСИМОВИЋ, дипломираног физичара, у звање истраживач сарадник. Извештај предат 12. фебруара 2018.