Конкурси

Расписан је конкурс за  избор у звање и заснивање радног односа наставника на академским студијама - једног ванредног професора за ужу научну област –  Анализа и прогноза времена, на одређено време на период од пет година са пуним радним временом.

Текст конкурса објављен је у огласнику НСЗ Послови, број 1092 (страна 53)  од 15.05.2024. године а доступан је и у електронском облику на адреси
https://nsz.gov.rs/filemanager/Files/PDF_Arhiva_poslova/2024/Poslovi%2C%20broj%201092
%20-%20za%20sajt.pdf

Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12-16  (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, у штампаној и едитабилној електронској форми (tеx или doc формат) у складу са темплејтом, који се налази на адреси  http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html

Пријава треба да садржи: Биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне и научне активности, опис научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације, и својеручно потписану изјаву о изворности, која је доступна на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html


Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

МИЛОША МОШИЋА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "СПЕКТРОМЕТРИЈСКА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ РАСПОДЕЛЕ ПЛАМЕНА У БЛИСКО ИНФРАЦРВЕНОЈ ОБЛАСТИ ТАЛАСНИХ ДУЖИНА". Извештај предат 15. маја 2024. године.

Избори у звање

Др ЈОВИЦЕ ЈОВОВИЋА у звање вишег научног сарадника. Извештај предат 16. маја 2024. године

Др ИВАНА ПЕТРОНИЈЕВИЋА у звање научни сарадник. Извештај предат 17. априла 2024. године.