Конкурси

/


Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

ИЛИЈЕ ИВАНИШЕВИЋА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "COURANT ALGEBROIDS IN BOSONIC STRING THEORY" (Курантови алгеброиди у бозонској теорији струна). Извештај предат 12. маја 2023. године.

АНЕ ВРАНИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "Растуће комплексне мреже: структура и динамика" (Evolving complex networks:
structure and dynamics). Извештај предат 28. априла 2023. године.

ДАНИЈЕЛА ОБРИЋА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "T-dualization of bosonic string and type IIB superstring in presence of coordinate dependent background fields” (T-ДУАЛИЗАЦИЈА БОЗОНСКЕ И СУПЕРСТРУНЕ ТИПА IIB У ПРИСУСТВУ КООРДИНАТНО ЗАВИСНИХ ПОЗАДИНСКИХ ПОЉА). Извештај предат 21. априла 2023. године.

ТИЈАНЕ РАДЕНКОВИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ВИШЕ ГРАДИЈЕНТНЕ ТЕОРИЈЕ И КВАНТНА ГРАВИТАЦИЈА". Извештај предат 28. марта 2023. године.

Избори у звање

ЛУКЕ РАЈАЧИЋА у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 4. априла 2023. године.