In Memoriam

Наши бивши редовни професори, физичари и метеоролози, од оснивања Природно-математичког факултета до данас, који су својим научним и педагошким радом задужили бројне генерације студената, наставника и сарадника Физичког факултета.

 • Др Ђуро Радиновић, редовни професор (1929 - 2017)
 • Др Велимир Роглић, редовни професор (1926 - 2016)
 • Др Иван Аничин, редовни професор (1944 - 2016)
 • Др Михајло Платиша, редовни професор (1930 - 2014)
 • Др Бошко Ћирилов, редовни професор (1927 - 2012)
 • Др Душан Филиповић, редовни професор (1951 - 2010)
 • Др Марјан Чадеж, редовни професор (1912 - 2009)
 • Др Божидар Милић, редовни професор (1933 - 2009)
 • Др Милан Напијало, редовни професор (1926 - 2009)
 • Др Милан Вујичић, редовни професор (1931 - 2005)
 • Др Милан Курепа, редовни професор (1933 - 2000)
 • Др Мира Јурић, редовни професор (1916 - 1992)
 • Др Александар Милојевић, редовни професор (1912 - 1986)
 • Др Љубомир Ћирковић, редовни професор (1931 - 1986)
 • Др Ђорђе Живановић, редовни професор (1934 - 1985)