Награде и признања

Физички факултет самостално или у сарадњи са другим институцијама додељује више награда заслужним наставницима и истраживачима, али и студентима за успех на студијама или изузетан мастер рад.

Годишња награда за научни рад

Годишња награда за научни рад додељује се појединцу или групи аутора за резултате из једне области физике или метеорологије остварене у целости или делимично на Физичком факултету у претходне три календарске године.

Поред Годишње награде додељује се и Годишња награда за младе истраживаче. Додељује се истраживачима млађим од 35 година за рад у протеклој години.

Награда је установљена 2007. године и додељује се 27. јануара на прослави факултетске славе Светог Саве, док се награда за младе истраживаче додељује на Дан Физичког факултета 10. октобра.

Досадашњи добитници награде су:

 • Проф. др Ђорђе Спасојевић и проф др Милорад Кураица 2021. године
 • Проф. др Владимир Милосављевић 2020.
 • Проф. др Стеван Стојадиновић 2019. године
 • Проф. др Владимир Ђурђевић 2018. године
 • Проф. др Растко Василић 2017. године
 • Проф. др Иванка Милошевић 2016. године
 • Проф. др Зоран Радовић 2013. године
 • Проф. др Млађен Ћурић 2012. године
 • Проф. др Стеван Стојадиновић 2011. године
 • Проф. др Драгољуб Белић 2010. године
 • Проф. др Стеван Ђениже 2009. године
 • Проф. др Милан Дамњановић 2008. године

као и млади истраживачи

 • Др Катарина Милетић 2023. године
 • Никодин Недић 2022. године
 • Доц. др Светислав Мијатовић 2021. године
 • Доц. др Милош Скочић 2020. године
 • Др Александра Димић 2019. године
 • Др Јелена Пајовић 2018. године
 • Доц. др Сузана Путниковић 2017. године
 • Ненад Тадић 2015. године
 • Др Горан Сретеновић 2014. године
 • Др Михајло Ваневић и Игор Франовић 2013. године
 • Др Јовица Јововић 2012. године
 • Др Марија Петковић 2011. године
 • Доц. др Марија Димитријевић 2009. године
 • Доц. др Едиб Добарџић 2008. године
 • Доц. др Иван Дојчиновић 2007. године

Награда "Проф. др Љубомир Ћирковић"

Награда се додељује у част пок. проф. др Љубомира Ћирковића. Награђује се најбољи магистарски рад одбрањен на Физичком факултету у току протекле године. Награда се састоји од новчаног дела и плакете, а додељује се на Дан Физичког факултета 10. октобра. Правилник о дедељивању награде "Проф. др Љубомир Ћирковић".

За најбољи мастер рад одбрањен на Физичком факултету претходне школске године награду "Проф. др Љубомир Ћирковић" је добила АНА КНЕЖЕВИЋ за мастер рад „Композитни фермиони у изолованом Ландау нивоу” урађен под руководством др Миклице Миловановић. Награда је уручена на прослави Дана Факултета 10. октобра 2023. године.

Фондација "Проф. др Марко Јарић"

Фонд "Проф. др Марко Јарић" додељује годишњу награду за изузетне научне резултате у физици. Награда се састоји од дипломе и новчаног дела, а додељује се сваке године 17. марта. Више о награди можете погледати на званичној презентацији Фондације.

Досадашњи добитници награде са Физичког факултета су:

Проф. др Никола Коњевић, за 1999.
Проф. др Милан Дамњановић, за 2005.
Проф. др Зоран Радовић, за 2007.

Фондација "Проф. др Ђорђе Живановић"

Фонд "Проф. др Ђорђе Живановић" додељује две годишње стипендије најбољим студентима III године физике. Награда се уручује на прослави Светог Саве, сваке године 27. јануара. Правилник о додели награда.