Лабораторије Физичког факултета

ЛАБОРАТОРИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ
Лабораторија за дијагностику и контролу плазме
Лабораторија за екологију
Лабораторија за електрична мерења
Лабораторија за електромагнетизам и оптику
Лабораторија за електронику
Лабораторија за електронску микроскопију
Лабораторија за електротехнику
Лабораторија за елементарне честице
Лабораторија за физичку механику и термофизику
Лабораторија за физику атома
Лабораторија за физику атомских судара
Лабораторија за физику флуктуационих феномена и суперпроводност
Лабораторија за физику 1
Лабораторија за физику и технологију плазме
Лабораторија за физику јонизованих гасова
Лабораторија за физику кондензованог стања и физику материјала
Лабораторија за физику молекула
Лабораторија за раст кристала
Лабораторија за фузиону плазму
Лабораторија за квантну оптику
Лабораторија за методику наставе физике
Лабораторија за метрологију
Лабораторија за наноструктуре
Лабораторија за нуклеарну физику
Лабораторија за општи курс физике (за нефизичаре)
Лабораторија за оптичку пирометрију
Лабораторија за пројектовање и израду прототипова учила
Лабораторија за спектроскопију електричних гасних пражњењења
Лабораторија за спектроскопију плазме
Рачунарска лабораторија

 

Лабораторије Института за метеорологију
Лабораторија за мерења и осматрања
Лабораторија за примењену метеорологију и екологију
Лабораторија за физику облака
Лабораторија за нумеричку прогнозу
Лабораторија савремене физике
Метеоролошка рачунарска лабораторија