Дан Физичког факултета 10. октобар

Свечаност поводом Дана Физичког факултета одржана је 10. октобра 2017. године свечаном академијом у физичком амфитеатру. У присуству наставника и сарадника Факултета, као и осталих запослених, додељене су награде и признања.

Награду „Проф. др Љубомир Ћирковић“ за најбољи мастер рад одбрањен на Физичком факултету у протходној години поделила су два добитника: Милан Корњача за рад "Polaron Mobility Obtained by a Variational Approach for a Class of Lattice Models" урађен под менторством др Ненада Вукмировића и Дејан Дојић за рад "Дијагностика ласерски индуковане плазме и утицај Доплеровог ефекта на ширење спектралних линија" урађен под менторством проф. др Срђана Буквића.

Уручена је и Годишња награда за научни рад младом истраживачу др Сузани Путниковић, дипломираном метеорологу, која је у протеклој години објавила 5 радова у реномираним међународним часописима. Основне теме које се у овим радовима обрађују припадају области Климатологије и примењене метеорологије, а радови имају укупан импакт фактор 10.775. Др Сузану Путниковић је за награду изабрао жири у саставу проф. др Милан Кнежевић, проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић и проф. др Јаблан Дојчиловић.

Ове године први пут је уручена и награда најбољем студенту метеорологије из фонда "Боривоје Добриловић". Награду је добила студенткиња Милица Тадић.

Декан Физичког факултета се скромним поклоном захвалио радницима Факултета који су протеклој години отишли у пензију: библиотекарки Славици Лазаревић, техничким сарадницима Душку Грујићу и Зорану Ненићу, као редовној професорки др Мирослави Ункашевић.