eduroam

Eduroam® – educational roaming je besplatan servis za bežični (wireless) pristup internetu. Nastao je u okviru evropske TERENA inicijative, a ostvaren je kroz međunarodni GÉANT projekat u kojem učestvuju evropske akademske i istraživačke mreže. Eduroam svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena (username) i lozinke (password) kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.

Korisnici eduroam servisa su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES). Osim u Srbiji, eduroam servis je dostupan i u brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u preko 35 zemalja Evrope i sveta

Zahvaljujući najsavremenijim standardima za enkripciju (WPA2/AES i WPA2/TKIP), korisnicima je zagarantovan visok nivo zaštite privatnosti njihovih podataka.

Detaljnije informacije o eduroam servisu možete pogledati na sajtu www.eduroam.amres.ac.rs                                    

Eduroam na Fizičkom fakultetu

Od decembra  meseca 2015 godine, eduroam servis je dostupan i na Fizičkom fakultetu. Preko eduroam servisa, studenti i zaposleni Fizičkog fakulteta mogu pristupiti internetu na samom fakultetu ili u bilo kojoj instituciji u Srbiji ili svetu koja je takođe učesnik u eduroam programu. Gde god da korisnici pristupaju internetu preko eduroam servisa, oni koriste isto korisničko ime (username) i lozinku (password). Na taj način, jednom namešten bežični uređaj (laptop, smart mobilni telefon, tablet, PDA, itd.) može se koristiti na svakom mestu gde je dostupan eduroam servis, bez potrebe dodatnog podešavanja ili angažovanja mrežnog administratora institucije u kojoj korisnik gostuje.

Na Fizičkom fakultetu, signalom bežičnog pristupa internetu su pre svega pokrivene javne prostorije gde se okuplja veći broj ljudi. Stoga su pristupne tačke (access point) postavljene na sledećim mestima:

 • Čitaonica Fizičkog fakulteta (Studentski trg 12, soba 669)
 • Amfiteatar Fizičkog fakulteta (Studentski trg 12, soba 661)
 • Čitaonica, prizemlje, Dušanova 13
 • Učionica 60, I sprat, Dušanova 13
 • Hodnik, učionica 26, II sprat, Dušanova 13
 • Računarska lab. na Metereologiji, Dobračina 16
 • Hodnik, učionice 18 i 19, I sprat, Dobračina 16

Naravno, pored ovih pristupnih tačaka, korisnici mogu da koriste i pristupne tačke drugih fakulteta u zgradi.


Preduslovi za korišćenje eduroam servisa

Da biste mogli da koristite eduroam servis, neophodno je da vaš uređaj ima odgovarajući bežični adapter koji podržava:

 • 802.11g ili 802.11n standarde
 • Sigurnosne protokole WPA-Enterprise ili WPA2-Enterprise

Podešavanje vašeg bežičnog uređaja za pristup internetu preko eduroam servisa je jednostavno, međutim, u nekim slučajevima je potrebno instalirati i dodatni program. Da biste ispravno podesili vaš bežični uređaj, zavisno od toga koji operativni sistem, odnosno tip bežičnog uređaja koristite, ispratite odgovarajuća uputstva koja slede u nastavku. Za svoje korisnike, Fizički fakultet obezbeđuje autentifikaciju preko EAP-TTLS/PAP protokola.

Aktuelne verzije operativnog sistema Microsoft Windows, na žalost, nemaju ugrađenu podršku za EAP-TTLS autentifikacioni protokol pa je stoga neophodno instalirati dodatni program eduroam installer.

NAPOMENA: Postavke proxy servera NE TREBA podešavati.

Korisnički nalozi i povezivanje na eduroam servis

Eduroam servis mogu da koriste svi studenti Fizičkog fakulteta  koji imaju nalog na studentskim servisima i svi zaposleni koji imaju fakultetski e-mail nalog. Studenti i zaposleni koriste eduroam servis na sledeći način:

Studenti

Korisničko ime (username) je oblika <korisničko_ime>@ff.bg.ac.rs (npr. 20150001@ff.bg.ac.rs). Lozinku (password) možete dobiti u Studentskoj službi Fakullteta.

NAPOMENA: eduroam servis je dostupan studentima svih nivoa studija koji su u statusu 'redovan' ili 'apsolvent'. Studenti koji završe studije, zadržavaju pravo korišćenja eduroam servisa do kraja tekuće školske godine tj. do upisa na viši nivo studija. Za pitanja u vezi sa pristupom eduroam servisu, obratite se administratoru na e-mail adresu mladen@ff.bg.ac.rs.

Zaposleni

Korisničko ime (username) je ime zaposlenog (npr. pera@ff.bg.ac.rs). Za lozinku (password) treba koristiti lozinku dobijenu od administratora.

NAPOMENA: Za svaku promenu lozinke obratite se administratoru na e-mail adresu mladen@ff.bg.ac.rs radi ažuriranja lozinke.

Prava i obaveze korisnika eduroam servisa

Prava i obaveze korisnika eduroam servisa opisana su u  Pravilniku o korišćenju Akademske mreže Srbije i u  Pravilniku AMRES eduroam servisa. Korišćenjem eduroam servisa, automatski se obavezujete da ćete poštovati odredbe ovih pravilnika. Sledi izvod najvažnijih stavki iz člana 6 pravilnika AMRES eduroam servisa:

 • Korisnik je odgovoran za čuvanje svog digitalnog identiteta (korisničkog imena i lozinke) i korišćenje bilo kog servisa koji mu oni omogućavaju.
 • Ukoliko dođe do kompromitovanja (krađe) digitalnog identiteta korisnika, tada on MORA odmah obavestiti svoju matičnu instituciju.
 • Korisnik je obavezan da obavesti posećenu instituciju (ukoliko je moguće) i matičnu instituciju o eventualnim problemima sa kojima se susreo pri korišćenju ili pokušaju korišćenja eduroam servisa.

Linkovi

Kontakt

mladen@ff.bg.ac.rs