Наставни план по акредитацији 2015

Мастер академске студије: ОПШТА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Б12
Екологија за физичаре
1
СА
О
2
2
3
2.
ФИЗ5А01
Савремена наставна средства
1
СА
О
2
3
5
5
3.
ФИЗ5А02
Образовни стандарди
1
СА
О
1
2
3
3
4.
ФИЗ5А03
Рачунари у настави физике
2
СА
О
2
2
4
4
5.   Изборни предмети
1 и 2
ИЗ
30
34
6.
ФИЗ5Б01
Истраживачки студијски рад
2
СА
ИЗ
5
5
7.   Мастер рад
2
СА
ИЗ
6
6
Укупно часова активне наставе
55
Укупно ЕСПБ
60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5А11
Педагошка истраживања у физици
1
ТМ
ИЗ
2
3
5
 
6
2.
ФИЗ5А04
Примењена методика наставе физике
1
ТМ
ИЗ
2
3
5
 
6
3.
ПЕД1615
Психологија
1
АО
ИЗ
2
2
 
3
4.
ПЕД1Б12
Педагогија
1
АО
ИЗ
2
2
 
3
5.
ФИЗ3А01
Наставна средства физике 1
1
СА
ИЗ
2
3
5
 
5
6.
ФИЗ3А05
Дидактика физике
1
ТМ
ИЗ
2
2
 
3
7.
ФИЗ4А01
Наставна средства физике 3
1
СА
ИЗ
2
3
5
5
8.
ФИЗ3А09
Методика наставе физике 1
1
СА
ИЗ
2
2
4
5
9.
ФИЗ3А07
Школска пракса из физике 1
1
СА
ИЗ
3
5
10.
ФИЗ4Ц04
Електротехника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
11.
ФИЗ3Ц04
Термотехника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
12.
ФИЗ1Ц06
Велики експерименти у физици
1
АО
ИЗ
2
2
3
13.
ФИЗ4Ц05
Примењена спектроскопија
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
14.
ФИЗ5Ц12
Глобални ефекти загађења
1
СА
ИЗ
2
2
4
5
15.
ФИЗ3А11
Увод у теорију гравитације
1
ТМ
ИЗ
2
2
3
16.
ФИЗ5А05
Методика експеримента у физици
2
СА
ИЗ
1
3
4
5
17.
ФИЗ3А02
Наставна средства физике 2
2
СА
ИЗ
2
3
5
5
18.
ФИЗ5А06
Методика наставе физике 2
2
СА
ИЗ
3
2
5
5
19.
ФИЗ5А05
Школска пракса из физике 2
2
СА
ИЗ
3
5
20.
MAT5А01
Основи астрономије
2
НС
ИЗ
2
2
4
21.
ФИЗ5А07
Карактеризација материјала
2
НС
ИЗ
2
2
4
5
22.
ФИЗ4Ц09
Енергетика
2
СА
ИЗ
2
2
3
23.
ФИЗ4Ц09
Лабораторија модерне физике
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
24.
ФИЗ3Б10
Семинар савремене физике
2
ТМ
ИЗ
2
2
3
25.
ФИЗ4А03
Популаризација физике
2
АО
ИЗ
2
2
3
26.
ФИЗ4Ц22
Увод у нанофизику
2
НC
ИЗ
3
3
4
27.
МАТ2Б07
Математика 4Б
2
АО
ИЗ
4
4
8
9