Дипломске академске студије: ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5Б01
Истраживачки студијски рад
1 и 2
СА
ИЗ
   
20
20
2.   Изборни предмети 1
1
НС
ИЗ
6
4
10
10
3.   Изборни предмети 2
1
НС
ИЗ
6
4
10
10
4.   Дипломски рад
2
СА
ИЗ
       
20
20
Укупно часова активне наставе
40+20
Укупно ЕСПБ
60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5Б02
Диференцијална геометрија у физици
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
2.
ФИЗ5Б03
Одабрана поглавља нанофизике
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
3.
ФИЗ5Б05
Квантна теорија поља 2
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
4.
ФИЗ5Б06
Општа теорија релативности
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
5.
ФИЗ5Б07
Виши курс нуклеарне физике 1
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
6.
ФИЗ5Б08
Виши курс физике елементарних честица 1
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
7.
ФИЗ5Б09
Основи физике атомских сударних процеса
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
8.
ФИЗ5Б10
Интеракција честица са површинама
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
9.
ФИЗ5Б11
Физика и дијагностика фузионе плазме
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
10.
ФИЗ5Б14
Основи експеременталних метода физике јонизованих гасова
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
11.
ФИЗ5Б12
Квантна оптика
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
12.
ФИЗ5Б13
Фотоника
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
13.
ФИЗ5Б15
Теорија фазних прелаза
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
14.
ФИЗ5Б18
Биофизика
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
15.
ФИЗ5Б21
Физика полимера
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
16.
ФИЗ5Б16
Виши курс теорије чврстог стања
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
17.
ФИЗ5Б17
Квантна теорија многочестичних система
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
18.
ФИЗ5Б22
Физика диелектрика
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10
19.
ФИЗ5Б19
Карактеризација материјала
1
НС
ИЗ
6
4
10
 
10