Дипломске академске студије: МЕТЕОРОЛОГИЈА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5Б01
Истраживачки студијски рад
1 и 2
СА
ИЗ
   
20
20
2.   Изборни предмети 1
1
ИЗ
3
 
2
5
5
3.   Изборни предмети 2
1
ИЗ
3
 
2
5
5
4.   Изборни предмети 3
1
ИЗ
3
 
2
5
5
5.   Изборни предмети 4
1
ИЗ
3
 
2
5
5
6.   Дипломски рад
2
ИЗ
       
20
20
Укупно чесова активне наставе
40+20
Укупно ЕСПБ
60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ5М01
Практикум из анализе и прогнозе времена
1
НС
ИЗ
0
 
5
5
5
2.
ФИЗ5М02
Атмосферски електрицитет
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
3.
ФИЗ5М03
Зрачење у атмосфери
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
4.
ФИЗ5М04
Моделирање загађења у атмосфери
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
5.
ФИЗ5М05
Метеоролошки аспекти животне средине
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
6.
ФИЗ5М06
Промена климе
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
7.
ФИЗ5М07
Геофизика
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
8.
ФИЗ5М08
Мерења у метеорологији, изабрана поглавља
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
9.
ФИЗ5М09
Параметризација микрофизичких процеса у облацима
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5
10.
ФИЗ5М10
Моделирање атмосфере
1
НС
ИЗ
3
 
2
5
5