Наставни план по акредитацији 2015

Основне академске студије: ОПШТА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ1А01
Општа физика 1
1
ТМ
О
4
3
7
9
2.
МАТ1Ц01
Математика 1
1
АО
О
4
4
8
8
3.
ФИЗ1Б04
Лабораторија физике 1
1
СА
О
1
3
4
4
4.
ПЕД1615
Психологија
1
АО
О
2
2
3
5.
ФИЗ1А03
Општа физика 2
2
ТМ
О
4
3
7
9
6.
МАТ1Ц03
Математика 2
2
АО
О
4
4
8
8
7.
ФИЗ1Б08
Лабораторија физика 2
2
СА
О
1
2
3
3
8.
ХЕМ1Б07
Основи хемије
2
АО
О
2
2
4
4
9.
Изборни предмети блок 1
1 и 2
ИЗ
10
12
Укупно часова активне наставе
53
Укупно ЕСПБ
60

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ2А01
Општа физика 3
1
ТМ
О
4
3
7
9
2.
ФИЗ2А02
Методе математичке физике
1
АО
О
4
4
8
9
3.
ФИЗ2Б04
Лабораторија физике 3
1
СА
О
1
2
3
3
4.
ПЕД1Б12
Педагогија
1
АО
О
2
2
3
5.
ФИЗ2А04
Општа физика 4
2
ТМ
О
4
3
7
9
6.
ФИЗ2Б08
Лабораторија физике 4
2
СА
О
1
2
3
3
7.
ФИЗ2А01
Основи теоријске механике
2
ТМ
О
3
2
5
6
8.
ФИЗ1А05
Основи информатике
2
СА
О
2
2
4
4
9.
Изборни предмети блок 1
1 и 2
ИЗ
13
14
Укупно часова активне наставе
52
Укупно ЕСПБ
60

 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4А01
Квантна теоријска физика
1
НС
О
4
3
7
7
2.
ФИЗ3А01
Наставна средства физике 1
1
СА
О
2
3
5
5
3.
ФИЗ3А04
Основи електродинамике
1
ТМ
О
3
2
5
5
4.
ФИЗ3А05
Дидактика физике
1
ТМ
О
2
2
3
5.
ФИЗ2А06
Историја физике
1
ТМ
О
3
3
3
6.
ФИЗ4А07
Физика атома и молекула
2
НС
О
4
2
2
8
8
7.
ФИЗ3А02
Наставна средства физике 2
2
СА
О
2
3
5
5
8.
ФИЗ3А03
Основи статистичке физике
2
ТМ
О
2
2
4
5
9.
ФИЗ3А08
Основи електронике
2
НС
О
2
2
2
6
7
10.
Изборни предмети блок 2
1 и 2
ИЗ
10
12
Укупно часова активне наставе
55
Укупно ЕСПБ
60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4А01
Наставна средства физике 3
1
СА
О
2
3
5
5
2.
ФИЗ3А09
Методика наставе физике 1
1
СА
О
2
2
4
5
3.
ФИЗ3А07
Школска пракса из физике 1
1
СА
О
1
3
5
4.
ФИЗ4Б09
Физика ласера и јонизованих гасова
1
НС
О
3
2
5
5
5.
ФИЗ5А06
Методика наставе физике 2
2
СА
О
3
2
5
5
6.
ФИЗ5А05
Школска пракса из физике 2
2
СА
О
1
3
5
7.
ФИЗ5А01
Физика језгра и честица
2
НС
О
4
2
2
8
8
8.
ФИЗ5А02
Физика чврстог стања
2
НС
О
4
3
7
8
9.
МАТ1Б10
Основи астрофизике
2
НС
О
2
2
4
4
10.
Изборни предмети блок 2
1 и 2
ИЗ
8
10
Укупно часова активне наставе
52
Укупно ЕСПБ
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 1 (I и II година студија):

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЛ1Б09
Енглески језик 1
1
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
2.
ФИЗ1Б03
Обрада резултата мерења
1
СА
ИЗ
2
2
4
 
5
3.
ФИЗ1Ц07
Рачунари у обради слике и звука
1
СА
ИЗ
2
2
 
3
4.
МАТ2Б02
Математика 3Б
1
АО
ИЗ
4
4
8
 
9
5.
ФИЗ1Б11
Апликативни софтвер
1
СА
ИЗ
2
2
4
 
4
6.
ФИЛ1Б13
Енглески језик 2
2
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
7.
ФИЗ1Ц08
Практикум из математике и физике
2
АО
ИЗ
2
2
3
8.
ФИЗ1А06
Основи програмирања
2
СА
ИЗ
2
2
4
4

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 2 (III и IV година студија):

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Ц16
Акустика
1
НС
ИЗ
2
2
4
 
4
2.
ФИЗ4Ц05
Примењена спектроскопија
1
СА
ИЗ
2
2
4
 
4
3.
ФИЗ3А11
Увод у теорију гравитације
1
ТМ
ИЗ
2
2
 
3
4.
МАТ2Б02
Математика 3Б
1
АО
ИЗ
4
4
8
 
9
5.
ФИЗ3A09
Информациони системи и базе података
2
СА
ИЗ
2
2
4
 
4
6.
ФИЗ1Б14
Филозофија природних наука
2
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
7.
ФИЗ3А10
Основи метеорологије
2
НС
ИЗ
2
2
3
8.
ФИЗ3Ц16
Геометријска оптика и оптички инструменти
2
СА
ИЗ
2
1
1
4
4
9.
ФИЗ5Б18
Основи биофизике
2
НС
ИЗ
2
2
3
10.
ФИЗ4Ц17
Примена плазме у индустрији и заштити животне средине
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
11.
ФИЗ4А03
Популаризација физике
2
АО
ИЗ
2
2
3
12.
МАТ2Б07
Математика 4Б
2
АО
ИЗ
4
4
8
9
13.
ФИЛ1Б13
Енглески језик 2
2
АО
ИЗ
2
2
4
4
14.
ФИЗ1А06
Основи програмирања
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
15.
ФИЗ4Ц09
Енергетика
2
СА
ИЗ
2
2
3
16.
ПЕД3А01
Комуникација у одељењу и школи
1
АО
ИЗ
2
2
3
17.
ПЕД4А01
Когнитивна психологија
2
АО
ИЗ
2
2
3