Наставни план по акредитацији 2015

Основне академске студије: ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ1Б01
Физичка механика
1
СА
О
4
3
7
9
2.
МАТ1Б02
Математика 1Б
1
АО
О
4
4
8
9
3.
ФИЗ1Б03
Обрада резултата мерења
1
СА
О
2
2
4
5
4.
ФИЗ1Б04
Лабораторија физике 1
1
СА
О
1
3
4
4
5.
ФИЗ1Б05
Молекуларна физика и термодинамика
2
СА
О
4
3
7
9
6.
МАТ1Б06
Математика 2Б
2
АО
О
4
4
8
9
7.
ФИЗ1Б08
Лабораторија физике 2
2
СА
О
1
2
3
3
8.
ХЕМ1А07
Основи хемије
2
АО
О
2
2
4
4
9.
Изборни предмети блок 1
1 и 2
ИЗ
10
8
Укупно часова активне наставе
53
Укупно ЕСПБ
60

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ2Б01 Електромагнетизам
1
СА
О
4
3
7
9
2. МАТ2Б02 Математика 3Б
1
АО
О
4
4
8
9
3. ФИЗ2Б03 Математичка физика 1
1
ТМ
О
4
3
7
7
4. ФИЗ2Б04 Лабораторија физике 3
1
СА
О
1
2
3
3
5. ФИЗ2Б05 Програмирање за физичаре
1
СА
О
2
2
2
6. ФИЗ2Б06 Таласи и оптика
2
СА
О
4
3
7
9
7. МАТ2Б07 Математика 4Б
2
АО
О
4
4
8
9
8. ФИЗ2Б08 Лабораторија физике 4
2
СА
О
1
2
3
3
9. ФИЗ2Б09 Теоријска механика
2
ТМ
О
4
3
7
7
10. ФИЗ2Б10 Специјална теорија релативности
2
ТМ
О
2
2
2
Укупно часова активне наставе
54
Укупно ЕСПБ
60

 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Б05
Физичка електроника
1
СА
О
4
2
3
9
9
2.
ФИЗ2Б03
Математичка физика 2
1
ТМ
О
4
4
8
9
3.
ФИЗ3Б01
Квантна механика 1
1
НС
О
3
2
5
6
4.
ФИЗ3Б02
Електродинамика 1
1
ТМ
О
2
2
4
5
5.
ФИЗ3Б04
Статистичка физика 1
1
НС
О
2
2
4
4
6.
ФИЗ3Б09
Физика атома
2
НС
О
4
2
3
9
9
7.
ФИЗ3Б06
Квантна механика 2
2
НС
О
3
2
5
6
8.
ФИЗ3Б07
Електродинамика 2
2
ТМ
О
2
2
4
5
9.
ФИЗ3Б08
Статистичка физика 2
2
НС
О
2
2
4
4
10.
Изборни предмети блок 2
1 и 2
ИЗ
2
3
Укупно часова активне наставе
54
Укупно ЕСПБ
60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Б03
Нуклеарна физика
1
НС
О
4
2
2
8
9
2.
ФИЗ4Б01
Релативистичка квантна механика
1
НС
О
2
2
4
5
3.
Изборни предмет 1 (блок 3)
1
ИЗ
6
4.
Изборни предмет 2 (блок 3)
1
ИЗ
6
5.
Изборни предмет 3 (блок 3)
1 и 2
ИЗ
6
6.
ФИЗ4Б02
Физика молекула
2
НС
О
4
2
2
8
9
7.
Изборни предмет 4 (блок 3)
2
ИЗ
6
8.
Изборни предмет 5 (блок 4)
2
ИЗ
7
9.
Изборни предмет 6 (блок 5)
2
ИЗ
5
6
Укупно часова активне наставе
48-53
Укупно ЕСПБ
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 1:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЛ1Б09
Енглески језик 1
1
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
2.
ФИЗ1Б11
Апликативни софтвер
1
AO
ИЗ
2
2
4
 
4
3.
ПЕД1Б12
Педагогија
1
АО
ИЗ
2
2
 
3
4.
ПЕД1615
Психологија
1
АО
ИЗ
2
2
 
3
5.
ФИЛ1Б13
Енглески језик 2
2
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
6.
ФИЗ1Б14
Филозофија природних наука
2
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
7.
ФИЗ4А03
Популаризација физике
2
АО
ИЗ
2
2
3
8.
МАТ1Б10
Основи астрофизике
2
AO
ИЗ
2
2
4
4

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 2:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Б12
Екологија за физичаре
1
НС
ИЗ
2
2
 
3
2.
ФИЗ3А05
Дидактика физике
1
НС
ИЗ
2
2
 
3
3.
ФИЗ3Б10
Семинар савремене физике
2
НС
ИЗ
2
2
 
3
4.
ФИЗ3Б18
Основи биофизике
2
НС
ИЗ
2
2
 
3
5.
ФИЗ3А10
Основи метеорологије
1
НС
ИЗ
2
2
 
3

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 3:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Б04
Симетрије у физици
1
НС
ИЗ
3
2
5
 
6
2.
ФИЗ4Б05
Квантна статистичка физика
1
НС
ИЗ
4
2
6
 
6
3.
ФИЗ4Б07
Метрологија
1
НС
ИЗ
2
3
5
 
6
4.
ФИЗ4Б10
Теоријска физика плазме
1
НС
ИЗ
3
2
5
 
6
5.
ФИЗ3Б13
Физика ласера
2
НС
ИЗ
2
3
5
 
6
6.
ФИЗ4Б07
Квантна теорија поља 1
2
НС
ИЗ
2
2
4
 
6
7.
ФИЗ4Б09
Физика јонизованих гасова
2
НС
ИЗ
2
3
5
6

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 4:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Б11
Физика кондензованог стања
2
НС
ИЗ
4
3
7
 
7
2.
ФИЗ4Б12
Теорија кондензованог стања
2
НС
ИЗ
4
2
1
7
 
7

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 5:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Б13
Физика елементарних честица
2
НС
ИЗ
2
3
5
 
6
2.
ФИЗ4Б14
Теорија елементарних честица
2
НС
ИЗ
3
2
5
 
6