Наставни план по акредитацији 2015

Основне академске студије: ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ1Б01
Физичка механика
1
СА
О
4
3
7
9
2.
МАТ1Ц01
Математика 1
1
АО
О
4
4
8
8
3.
ФИЗ1Б04
Лабораторија физике 1
1
СА
О
1
3
4
4
4.
ФИЗ1Б03
Обрада резултата мерења
1
СА
О
2
2
4
5
5.
ФИЗ1Б05
Молекуларна физика и термодинамика
2
СА
О
4
3
7
9
6.
МАТ1Ц03
Математика 2
2
АО
О
4
4
8
8
7.
ФИЗ1Б08
Лабораторија физика 2
2
СА
О
1
2
3
3
8.
ФИЗ1Ц02
Програмирање
2
СА
О
2
2
4
4
9.
ХЕМ1Б07
Основи хемије
2
АО
О
2
2
4
4
10.
Изборни предмети блок 1
1 и 2
ИЗ
6
6
Укупно часова активне наставе
55
Укупно ЕСПБ
60

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ2Б01
Електромагнетизам
1
СА
О
4
3
7
9
2.
ФИЗ2Ц01
Основи математичке физике
1
ТМ
О
2
2
4
5
3.
ФИЗ2Б04
Лабораторија физике 3
1
СА
О
1
2
3
3
4.
ФИЗ2Ц02
Нумерички методи у физици
1
СА
О
2
2
4
5
5.
ФИЗ2Б06
Таласи и оптика
2
СА
О
4
3
7
9
6.
ФИЗ2Б08
Лабораторија физике 4
2
СА
О
1
2
3
3
7.
ФИЗ2Ц04
Објектно оријентисано и апликативно програмирање
2
СА
О
2
2
4
5
8.
ФИЗ2А01
Основи теоријске механике
2
ТМ
О
3
2
5
6
9.
Изборни предмети блок 2
1 и 2
ИЗ
14
15
Укупно часова активне наставе
51
Укупно ЕСПБ
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 1:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЛ1Б09
Енглески језик 1
1
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
2.
ПЕД1Б12
Педагогија
1
АО
ИЗ
2
2
 
3
3.
ФИЗ1Ц07
Рачунари у обради слике и звука
1
СА
ИЗ
2
2
 
3
4.
ПЕД1Б15
Психологија
1
АО
ИЗ
2
2
 
3
5.
ФИЗ1Ц08
Практикум из математике и физике
2
АО
ИЗ
2
2
 
3
6.
ФИЛ1Б13
Енглески језик 2
2
АО
ИЗ
2
2
4
 
4
7.
ФИЗ1Б14
Филозофија природних наука
2
АО
ИЗ
2
2
4
4
8.
ФИЗ4А03
Популаризација физике
2
АО
ИЗ
2
2
3

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 2 - МОГУЋНОСТ 1:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
МАТ2Ц05
Математика 3
1
AO
ИЗ
4
5
9
 
10
2.   Изборни предмет блок 1
1
ИЗ
         
5

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 2 - МОГУЋНОСТ 2:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
МАТ2Б02
Математика 3Б
1
AO
ИЗ
4
4
8
 
9
2.
МАТ2Б07
Математика 4Б
1
AO
ИЗ
4
4
8
 
9

 

МЕТРОЛОШКИ МОДУЛ

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Б05
Физичка електроника
1
СА
О
4
2
3
9
9
2.
ФИЗ4А01
Квантна теоријска физика
1
ТМ
О
4
3
7
7
3.
ФИЗ4А05
Основи електродинамике
1
ТМ
О
3
2
5
5
4.
ФИЗ3Ц04
Термотехника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
5.
ФИЗ4А07
Физика атома и молекула
2
НС
О
4
2
2
8
8
6.
ФИЗ3Ц07
Електрична мерења
2
СА
О
2
1
2
5
5
7.
ФИЗ3А03
Основи статистичке физике
2
ТМ
О
2
2
4
5
8.
ФИЗ3Ц08
Аутоматско управљање
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
9.   Изборни предмети блок 3
1 и 2
ИЗ
11
13
Укупно часова активне наставе
57
Укупно ЕСПБ
60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Ц04
Електротехника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
2.
ФИЗ4Ц05
Примењена спектроскопија
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
3.
ФИЗ4Ц14
Мерно-инструментална техника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
4.
ФИЗ5А01
Физика језгра и честица
1
НС
О
4
2
2
8
8
5.
ФИЗ4Б09
Физика јонизованих гасова
2
НС
О
2
3
5
6
6.
ФИЗ3Б13
Физика ласера
2
НС
О
2
3
5
6
7.
ФИЗ5А02
Физика чврстог стања
2
НС
О
4
3
7
8
8.
ФИЗ4Ц07
Метрологија и стандардизација
2
СА
ИЗ
4
3
7
7
9.
ФИЗ4Ц09
Енергетика
2
СА
ИЗ
2
2
3
10.
Изборни предмети блок 3
1 и 2
ИЗ
9
10
Укупно часова активне наставе
55
Укупно ЕСПБ
60

 

МОДУЛ КОМПЈУТЕРСКЕ ФИЗИКЕ

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Б05
Физичка електроника
1
СА
О
4
2
3
9
9
2.
ФИЗ4А01
Квантна теоријска физика
1
ТМ
О
4
3
7
7
3.
ФИЗ4А05
Основи електродинамике
1
ТМ
О
3
2
5
5
4.
ФИЗ3Ц09
Увод у научне интерпретерске језике
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
5.
ФИЗ4А07
Физика атома и молекула
2
НС
О
4
2
2
8
8
6.
ФИЗ3Ц07
Електрична мерења
2
СА
О
2
1
2
5
5
7.
ФИЗ3А03
Основи статистичке физике
2
ТМ
О
2
2
4
5
8.
ФИЗ3Ц10
Лабораторија модерне физике
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
9
ФИЗ3Ц11
Стандардни лабораторијски софтвер
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
10.
Изборни предмети блок 3
1 и 2
ИЗ
7
9
Укупно часова активне наставе
57
Укупно ЕСПБ
60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Ц11
Компјутерске симулације у физици
1
СА
ИЗ
2
2
4
5
2.
ФИЗ4Ц12
Интернет технологије
1
СА
ИЗ
2
2
 
4
4
3.
ФИЗ4Ц10
Програмирање комуникације рачунара
1
СА
ИЗ
2
2
 
4
4
4.
ФИЗ3Ц03
Основи рачунарске технике
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
5.
ФИЗ4Ц01
Физика језгра и честица
1
НС
О
4
2
2
8
8
6.
ФИЗ4Б09
Физика јонизованих гасова
2
НС
О
2
3
5
6
7.
ФИЗ3Б13
Физика ласера
2
НС
О
2
3
5
6
8.
ФИЗ5А02
Физика чврстог стања
2
НС
О
4
3
7
8
9.
ФИЗ4Ц07
Метрологија и стандардизација
2
СА
ИЗ
4
3
7
7
10.
Изборни предмети блок 3
1 и 2
ИЗ
8
8
Укупно часова активне наставе
56
Укупно ЕСПБ
60

 

ЕНЕРГЕТСКО ЕКОЛОШКИ МОДУЛ

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Б05
Физичка електроника
1
СА
О
4
2
3
9
9
2.
ФИЗ4А01
Квантна теоријска физика
1
ТМ
О
4
3
7
7
3.
ФИЗ4А05
Основи електродинамике
1
ТМ
О
3
2
5
5
4.
ФИЗ3Ц04
Термотехника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
5.
ФИЗ3Ц07
Физика атома и молекула
2
НС
О
4
2
2
8
8
6.
ФИЗ3Ц07
Електрична мерења
2
СА
О
2
1
2
5
5
7.
ФИЗ3А03
Основи статистичке физике
2
ТМ
О
2
2
4
5
8.
ФИЗ3Ц08
Аутоматско управљање
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
9.
ФИЗ4Ц14
Стандардни лабораторијски софтвер
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
10.   Изборни предмети блок 3
1 и 2
ИЗ
7
9
Укупно часова активне наставе
57
Укупно ЕСПБ
60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4Ц04
Електротехника
1
СА
ИЗ
2
2
4
4
2.
ФИЗ4Ц16
Акустика
1
НС
ИЗ
2
2
4
4
3.
ФИЗ4Ц08
Физика екологије
1
СА
ИЗ
3
3
6
6
4.
ФИЗ4Ц01
Физика језгра и честица
1
НС
О
4
2
2
8
8
5.
ФИЗ4Б09
Основи физике јонизованих гасова
2
НС
О
2
3
5
6
6.
ФИЗ3Б13
Физика ласера
2
НС
О
2
3
5
6
7.
ФИЗ5А02
Физика чврстог стања
2
НС
О
4
3
7
8
8.
ФИЗ4Ц17
Примена плазме у индустрији и заштити животне средине
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
9.
ФИЗ4Ц09
Енергетика
2
СА
ИЗ
2
2
3
10.
ФИЗ4Ц15
Примена јонизујућег зрачења у медицини
2
СА
ИЗ
2
2
4
5
11.
Изборни предмети блок 3
1 и 2
ИЗ
6
6
Укупно часова активне наставе
55
Укупно ЕСПБ
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ БЛОК 3:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3Ц12
Физика сензора
1
НС
ИЗ
2
2
4
 
4
2.
ФИЗ3Ц13
Масена спектрометрија и физика вакуума
1
НС
ИЗ
2
2
4
 
4
3.
ФИЗ3Ц14
Програмирање интернет страница
1
СА
ИЗ
2
2
4
 
4
4.
ФИЗ4Ц14
Мерно-интрументална техника
1
СА
ИЗ
2
2
4
 
4
5.
ФИЗ4Ц15
Примена ласера у инустрији
1
СА
ИЗ
2
2
4
 
4
6.
ФИЗ4Ц16
Акустика
1
НС
ИЗ
2
2
4
 
4
7.
ФИЗ1Ц06
Велики експерименти у физци
1
АО
ИЗ
2
2
3
8.
ФИЗ2М04
Метеоролошка мерења
1
НС
ИЗ
3
3
6
6
9.
ФИЗ5М04
Моделирање загађења у атмосфери
2
НС
ИЗ
3
2
5
5
10.
ФИЗ4Ц08
Физика екологије
1
СА
ИЗ
3
3
6
6
11.
ФИЗ4Ц19
Метролошке лабораторије
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
12.
ФИЗ3Ц16
Геометријска оптика и оптички инструменти
2
СА
ИЗ
2
1
1
4
4
13.
ФИЗ3A09
Информациони системи и базе података
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
14.
ФИЗ4Ц17
Примена плазме у индустрији и заштити животне средине
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
15.
ФИЗ4Ц21
Лабораторија модерне физике
2
СА
ИЗ
2
2
4
4
16.
ФИЗ4Ц22
Увод у нанофизику
2
НА
ИЗ
3
3
4
17
ФИЗ3А10
Основи метеорологије
1
НА
ИЗ
2
2
3

апомена: Студент бира један од три модула. У оквиру модула постоји изборност, а изборни предмети су заједнички за оба модула. Студент може да слуша обавезне предмете другог модула као изборне. Као изборне може да слуша и изборне предмете блока 1.