Наставни план по акредитацији 2015

Основне академске студије: METEOROLOGIJA

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ1M02
Механика
1
ТМ
О
4
3
3
10
11
2.
МАТ1Б02
Математика 1Б
1
АО
О
4
4
8
9
3.
ФИЗ1M03
Општа метеорологија 1
1
НС
О
3
3
6
6
4.
ФИЛ1Б09
Енглески језик 1
1
АО
О
2
2
4
4
5.
ФИЗ1M06
Термодинамика
2
ТМ
О
4
3
3
10
11
6.
МАТ1Б06
Математика 2Б
2
АО
О
4
4
8
9
7.
ФИЗ1М08
Општа метеорологија 2
2
НС
О
3
3
6
6
8.
ФИЛ1Б13
Енглески језик 2
2
АО
О
2
2
4
4
Укупно часова активне наставе
56
Укупно ЕСПБ
60

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
МАТ2Б02
Математика 3Б
3
ТМ
О
4
4
8
9
2.
ФИЗ2М03
Електромагнетизам и основи атомске физике
3
ТМ
О
4
2
3
9
9
3.
ФИЗ2Ц01
Основи математичке физике
3
АО
О
2
2
4
5
4.
ФИЗ2М04
Метеоролошка мерења
3
НС
О
3
3
6
6
5.
МАТ2Б07
Математика 4Б
4
ТМ
О
4
4
8
9
6.
ФИЗ2М07
Физика континуума
4
ТМ
О
4
3
7
7
7.
ФИЗ2М08
Програмирање у метеорологији
4
НС
О
3
5
8
8
8.
ФИЗ2М06
Статистика у метеорологији
4
НС
О
4
1
2
7
7
Укупно часова активне наставе
57
Укупно ЕСПБ
60

 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3М01
Динамичка метеорологија 1
5
НС
О
3
3
6
8
2.
ФИЗ3М02
Историја метеорологије
5
АО
О
3
3
5
3.
ФИЗ3М04
Анализа времена
5
НС
О
3
5
8
8
4.
ФИЗ3М05
Динамичка метеорологија 2
6
НС
О
3
3
6
7
5.
ФИЗ3М07
Микрометеорологија
6
НС
О
3
3
6
7
6.
ФИЗ3М08
Динамика облака
6
НС
О
3
3
6
7
7.   Изборни предмет 1
5, 6
СА
ИЗ
     
6
6
8.   Изборни предмет 2
5, 6
СА
ИЗ
     
6
6
9.   Изборни предмет 3
5, 6
СА
ИЗ
     
6
6
Укупно часова активне наставе
53
Укупно ЕСПБ
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ3М09
Електромагнетно расејање у атмосфери
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6
2.
ФИЗ3М06
Физичка хемија атмосфере
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6
3.
ФИЗ3М10
Сунчева активност - време и клима на Земљи
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6
4.
ФИЗ3М12
Даљинска мерења
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6
5.
ФИЗ3М11
Таласна кретања у атмосфери
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6
6.
ФИЗ3М03
Асимилација података
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6
7.
ФИЗ3М13
Моделирање атмосфере 1
5, 6
СА
ИЗ
3
3
6
 
6

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4М01
Климатологија
7
НС
О
3
3
6
7
2.
ФИЗ4М02
Микрофизика облака
7
НС
О
3
3
6
8
3.
ФИЗ4М03
Примењена метеорологија
8
НС
О
3
3
6
7
4.
ФИЗ4М04
Прогноза времена
8
НС
О
3
3
6
8
5.   Изборни предмет 4
7, 8
СА
ИЗ
     
6
6
6.   Изборни предмет 5
7, 8
СА
ИЗ
     
6
6
7.   Изборни предмет 6
7, 8
СА
ИЗ
     
6
6
8.   Изборни предмет 7
7, 8
СА
ИЗ
     
6
6
9.   Изборни предмет 8
7, 8
СА
ИЗ
     
6
6
Укупно часова активне наставе
54
Укупно ЕСПБ
60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета
Сем.
Тип
Статус
Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1.
ФИЗ4М05
Општа циркулација атмосфере
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
2.
ФИЗ4М06
Моделирање атмосфере 2
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
3.
ФИЗ4М07
Атмосферска турбуленција
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
4.
ФИЗ4Ц08
Физика екологије
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
5.
ФИЗ4М08
Модификација времена
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
6.
ФИЗ4М09
Ваздухопловна метеорологија
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
7.
ФИЗ4М10
Агрометеорологија
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6
8.
ФИЗ4М11
Време и клима Србије
7, 8
СА
ИЗ
3
 
3
6
 
6