Студијски програм ОПШТА ФИЗИКА

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије (ОАС)

 

Редни број

Шифра

Назив

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/

Тип предм.

П

В

ЛВ (ДОН)

СТИР/ИР

Изборни

ПРВА ГОДИНА

1

ФИЗ1А01

(21.OAO101)

Општа физика 1

1

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

2

МАТ1Ц01

(21.OCO102)

Математика 1

1

4

   4

 

 

 

    9

О

AO

3

ФИЗ1Б04

(21.OBO104)

Лабораторија физике 1

1

1

 

3

 

 

4

О

СА

4

ПЕД1Б15

(21.OAO104)

Психологија

1

2

 

 

 

 

3

О

НС

5

ФИЗ1А03

(21.OAO105)

Општа физика 2

2

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

6

МАТ1Ц03

(21.OCO107)

Математика 2

2

4

4

 

 

 

9

О

AO

7

ФИЗ1Б08

(21.OBO107)

Лабораторија физикe 2

2

1

 

2

 

 

3

О

СА

8

ХЕМ1Б07

(21.OBO108)

Основи хемије

2

2

 

2

 

 

4

О

AO

10

 (21.OAIB01)

Изборни предмети
(блок 1)

1, 2

 

 

 

 

 

10

ИЗ

AO

Укупно
       

60

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1

ФИЗ2А01

(21.OAO201)

Општа физика 3

1

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

2

ФИЗ2А02

(21.OAO202)

Методе математичке физике

1

4

4

 

 

 

9

О

НС

3

ФИЗ2Б04

(21.OBO204)

Лабораторија физике 3

1

1

 

2

 

 

3

О

СА

4

ПЕД2А03

(21.OAO204)

Педагогија

1

2

 2

 

 

 

6

О

СА

5

21.OAIB02

Изборни предмети
(блок 2)

1, 2

2

 

 

 

 

3

 

 

6

ФИЗ2А04

(21.OAO205)

Општа физика 4

2

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

7

ФИЗ2Б08

(21.OBO208)

Лабораторија физике 4

2

1

 

 2

 

 

3

О

СА

8

ФИЗ2А05

(21.OAO207)

Основи теоријске механике

2

3

2

 

 

 

7

О

ТМ

9

 21.OAIB03

Изборни предмети
(блок 3)

1, 2

 4

 

 

 

 

8

ИЗ

 

10

ФИЗ2А06

(21.OA2PP1)

Педагошка пракса 1

 2

 

 

 

 

6

3

 

СА

Укупно

       

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1

ФИЗ4А01

(21.OAO301)

Квантна теоријска физика

1

4

3

 

 

 

9

О

НС

2

ФИЗ3А01

(21.OAO302)

Наставна средства физике 1

1

2

 

3

 

 

5

О

СА

3

ФИЗ3А05

(21.OAO303)

Дидактика физике

1

2

 1

 

 

 

4

О

НС

4

ФИЗ3А04

(21.OAO304)

Основи електродинамике

1

3

2

 

 

 

7

О

НС

5

ФИЗ3А03

(21.OAO305)

Основи статистичке физике

2

2

2

 

 

 

6

О

НС

6

ФИЗ4А07

(21.OAO306)

Физика атома и молекула

2

4

2

2

 

 

8

О

НС

7

ФИЗ3А02

(21.OAO307)

Наставна средства физике 2

2

2

 

3

 

 

6

О

СА

8

ФИЗ3А10

(21.OAO308)

Основи електронике

2

2

 

2

 

 

6

О

НС

9

 21.OAIB04

Изборни предмет (блок 4)

2

 

 

 

 

 

6

ИЗ

НС

10

ФИЗ2А11

(21.OA3PP2)

Стручна пракса

1 или 2

 

 

 

 

6

3

O

СА

Укупно

       

60

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1

ФИЗ5А01

(21.OAO401)

Физика језгра и честица

2

4

2

2

 

 

8

О

НС

2

ФИЗ4А04

(21.OAO402)

Наставна средства физике 3

1

2

 

3

 

 

5

О

СА

3

ФИЗ5А06

(21.OAO403)

Методика наставе физике 1

1

2

 

2

 

 

5

O

СА

4

21.OAIB05

Изборни предмети
(блок 5)

  1,2

 

 

 

 

 

  12

ИЗ 

 

5

ФИЗ5А02

(21.OAO404)

Физика чврстог стања

2

4

 

2

 

 

6

О

НС

6

ФИЗ5А03

(21.OAO405)

Рачунари у настави физике

2

2

 

2

 

 

5

О

СА

7

ФИЗ3А09

(21.OAO406)

Методика наставе физике 2

2

3

2

 

 

 

5

O

СА

8

 (21.OAIB06)

Изборни предмети
(блок 6)

2

 

 

 

 

 

9

ИЗ

 

9

ФИЗ4А05

(21.OA4PP3)

Педагошка пракса 2

2

 

 

 

6

3

O

СА

10

ФИЗ4АИР

(21.OA4IR1)

Истраживачки рад A

2

 

 

 

1

 

1

 

 СА

11

ФИЗ4А03

(21.OA4ZR1)

Завршни рад

2

 

 

 

 

1

1

 

 СА

Укупно

       

60

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 1:

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Активна настава

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.

ФИЛ1Б09

(21.OBI101)

Енглески језик 1

1

2

2

 

4

4

СА

2.

ФИЗ1Б03

(21.OBO103)

Обрада резултата мерења

1

2

2

 

4

5

СА

3.

ФИЗ1А05

(21.OAI103)

Основи информатике

2

2

2

 

 

5

АО

4.

ФИЛ1Б13

(21.OAI106)

Енглески језик 2

2

2

2

 

4

4

СА

5.

ФИЗ1Б11

(21.OBI109)

Апликативни софтвер

1

2

2

 

4

4

СА

6.

ФИЗ1А06

(21.OAI108)

Основи програмирања

2

2

2

 

4

6

СА

7.

ФИЗ2Ц04

(1.OCO207)

Објектно орјентисано програмирање

2

2

 

2

4

6

АО

8.

ФИЗ1Б16

(1.OBI112)

Климатске промене

2

2

2

 

4

6

АО

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 2:

 

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Активна настава

ЕСПБ

Тип

1.

ФИЗ1Ц08

(21.OCI307)

Практикум из  математике и физике

2

2

 

 

2

3

СА

2.

ФИЗ4А03

(21.OAI105)

Популаризација физике

2

2

 

 

2

3

АО

                   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 3:

             
                   

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Активна настава

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.

ФИЛ1Б09

(21.OBI101)

Енглески језик 1

1

2

2

 

4

4

СА

2.

ФИЗ1Б03

(21.OBO103)

Обрада резултата мерења

1

2

2

 

4

5

СА

3.

ФИЗ1А05

(21.OAI103)

Основи информатике

2

2

2

 

 

5

АО

4.

ФИЗ1Ц08

(21.OCI307)

Практикум из  физике и математике

2

2

 

 

2

3

СА

5.

ФИЛ1Б13

(21.OAI106)

Енглески језик 2

2

2

2

 

4

4

СА

6.

ФИЗ1Б11

(21.OBI109)

Апликативни софтвер

1

2

2

 

4

4

СА

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 4:

             
                   

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Активна настава

ЕСПБ

Тип

П

В

ЛВ

УЧ

1.

ФИЗ5А02

(21.OAI201)

Образовни стандарди

2

2

2

 

4

6

ТМ

2.

ФИЗ5А05

(21.OAI202)

Методика експеримента у физици

2

1

 

3

4

6

НС

3.

ФИЗ1А06

(21.OAI108)

Основи програмирања

2

2

2

 

4

6

СА

4.

ФИЗ2Ц04

(21.OCO207)

Објектно орјентисано програмирање

2

2

 

2

4

6

СА

5.

ФИЗ1Б16

(21.OBI112)

Климатске промене

2

2

2

 

4

6

АО

                   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 5:

             
                   

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

РВ

ЛВ

УЧ

1.

ФИЗ1Ц07

(21.OCI201)

Рачунари у обради слике и звука

1

2

   

2

3

СА

2.

ФИЗ1Ц06

(21.OAI302)

Велики експерименти у физици

1

2

   

2

3

НС

3.

ФИЗ1Б14

(21.OBI106)

Филозофија природних наука

2

2

2

 

4

4

АО

4.

ФИЗ2Б12

(21.OBI202)

Програмирање за физичаре Н

1

2

 

2

4

4

СА

5.

ФИЗ1Б03

(21.OBO103)

Обрада резултата мерења

1

2

2

 

4

5

СА

6.

ФИЗ4Ц16

(21.OCI607)

Акустика

1

2

 

2

4

5

НС

7.

ФИЗ5А04

(21.OAI308)

Примењена методика наставе физике

1

2

 

3

5

6

СА

8.

ФИЗ5А02

(21.OAI201)

Образовни стандарди

2

2

2

 

4

6

ТМ

9.

ФИЗ3Ц16

(21.OAI312)

Геометријска оптика и оптички инструменти

2

2

1

1

4

4

СА 

10.

ФИЗ4Ц22

(21.OCI405)

Увод у нанофизику

1

3

   

2

4

НС

11.

ФИЗ4Ц09

(21.OCI701)

Енергетика

2

2

2

 

4

5

ТМ

12.

ФИЗ4Ц09

(21.OAI315)

Лабораторија модерне физике

1

2

 

2

4

5

НС

13.

ФИЗ4А06

(21.OAI316)

Физика и друге науке

1

2

 

2

4

4

АО

                   
                   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ БЛОК 6:

             
                   

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

Тип

П

РВ

ЛВ

УЧ

1.

ФИЗ3А11

(21.OAI303)

Увод у теорију гравитације

2

2

   

2

3

НС

2.

ФИЗ4А03

(21.OAI105)

Популаризација физике

2

2

   

2

3

АО

3.

ФИЗ5А05

(21.OAI202)

Методика експеримента у физици

2

1

 

3

4

6

ТМ

4.

ФИЗ1А06

(21.OAI108)

Основи програмирања

2

2

2

 

4

6

СА

5.

ФИЗ2Ц04

(21.OCO207)

Објектно орјентисано програмирање

2

2

 

2

4

6

СА

6.

ФИЗ1Б16

(21.OBI112)

Климатске промене

2

2

2

 

4

6

АО