Наставни план по акредитацији 2022

Основне академске студије: ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ1Б01
(21.OBO101)
Физичка механика
1
О
СА
4
3
9
2. МАТ1Б02
(21.OBO102)
Математика 1Б
1
О
АО
4
4
9
3. ФИЗ1Б03
(21.OBO103)
Обрада резултата мерења
1
О
СА
2
2
5
4. ФИЗ1Б04
(21.OBO104)
Лабораторија физике 1
1
О
СА
1
3
4
5.   Изборни предмети блок  1 (бира се 8 кредита)
1,2
ИЗ
8
6. ФИЗ1Б05
(21.OBO105)
Молекуларна физика и термодинамика
2
О
СА
4
3
9
7. МАТ1Б06
(21.OBO106)
Математика 2Б
2
О
АО
4
4
9
8. ФИЗ1Б08
(21.OBO107)
Лабораторија физике 2
2
О
СА
1
2
3
9. ХЕМ1А07
(21.OBO108)
Основи хемије
2
О
АО
2
2
4
Укупно ЕСПБ
60

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
Остали
часови
ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ2Б01
(21.OBO201)
Електромагнетизам
1
О
СА
4
3
9
2. МАТ2Б02
(21.OBO202)
Математика 3Б
1
О
АО
4
4
8
3. ФИЗ2Б03
(21.OBO203)
Математичка физика 1
1
О
ТМ
4
3
7
4. ФИЗ2Б04
(21.OBO204)
Лабораторија физике 3
1
О
СА
1
2
3
5. Изборни блок 2 (бира се 1 предмет)
1
ИЗ
4
6. ФИЗ2Б06
(21.OBO206)
Таласи и оптика
2
О
СА
4
3
9
7. МАТ2Б07
(21.OBO207)
Математика 4Б
2
О
ТМ
4
4
8
8. ФИЗ2Б08
(21.OBO208)
Лабораторија физике 4
2
О
СА
1
2
3
9. ФИЗ2Б09
(21.OBO209)
Теоријска механика
2
О
ТМ
4
3
7
10. ФИЗ2Б10
(21.OBO210)
Специјална теорија релативности
2
О
ТМ
2
2
Укупно ЕСПБ
60

 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
Остали
часови
ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ3Б05
(21.OBO301)
Физичка електроника
1
О
СА
4
2
3
9
2. ФИЗ3Б03
(21.OBO302)
Математичка физика 2
1
О
ТМ
4
4
9
3. ФИЗ3Б01
(21.OBO303)
Квантна механика 1
1
О
ТМ
3
2
6
4. ФИЗ3Б02
(21.OBO304)
Електродинамика 1
1
О
ТМ
2
2
5
5. ФИЗ3Б04
(21.OBO305)
Статистичка физика 1
1
О
НС
2
2
5
6. ФИЗ3Б09
(21.OBO306)
Физика атома
2
О
НС
4
2
3
9
7. ФИЗ3Б06
(21.OBO307)
Квантна механика 2
2
О
НС
3
2
6
8. ФИЗ3Б07
(21.OBO308)
Електродинамика 2
2
О
НС
2
2
6
9. ФИЗ3Б08
(21.OBO309)
Статистичка физика 2
2
О
НС
2
2
5
Укупно ЕСПБ
60

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
Остали часови
ЕСПБ
П
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ4Б03
(21.OBO401)
Нуклеарна физика
1
О
НС
4
2
2
8
2. ФИЗ4Б01
(21.OBO402)
Релативистичка квантна механика
1
О
НС
2
2
4
3.   Изборни предмет 1
(блок 3)
1
ИЗ
6
4.   Изборни предмет 2
(блок 4)
1
ИЗ
6
5.   Изборни предмет 3
(блок
3 или 5)
1
ИЗ
6
6.   Изборни предмет 4
(блок
3 или 5)
1
ИЗ
6
7.  ФИЗ4Б0П
(21.OB4SP1)
Стручна пракса
1
О
СА
6
3
8. ФИЗ4Б02
(21.OBO407)
Физика молекула
2
О
НС
4
2
2
8
9.   Изборни предмет 6
(блок
6)
ИЗ
5
10.   Изборни предмет 5
(блок
5)
2
ИЗ
6
11.  ФИЗ4БИР
(21.OB4IR1)
Истраживачки рад
2
 
O
СА 
1
1
12.  ФИЗ5Б0З
(21.OB4ZR1)
Завршни рад Б
2
СА 
1
1
Укупно ЕСПБ
60

 

Изборни предмети БЛОК 1

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
ЕСПБ
ПР
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЛ1Б09
(21.OBI101)
Енглески језик 1
1
ИЗ
 
СА
2
2
4
4
2. МАТ1Б10
(21.OBI102)
Увод у астрофизику
2
ИЗ
AO
2
2
4
5
3. ПЕД2А03
(21.OAO204)
Педагогија
1
ИЗ
СА
2
2
4
6
4. ПЕД1Б15
(21.OAO104)
Психологија
1
ИЗ
НС
2
2
3
5. ФИЗ1Б14
(21.OBI106)
Филозофија природних наука
2
ИЗ
АО
2
2
4
4
6. ФИЗ3А05
(21.OAO303)
Дидактика физике
1
ИЗ
НС
2
1
4
7. ФИЗ4Ц08
(21.OCI608)
Физика екологије
1
ИЗ
АО
2
2
4
5
8. ФИЗ1Б11
(21.OBI109)
Апликативни софтвер
1
ИЗ
AO
2
2
4
4
9. ФИЗ3Б18
(21.OBI10)
Основи биофизике
2
ИЗ
НС
2
2
3
10. ФИЗ4А03
(21.OAI105)
Популаризација физике
2
ИЗ
АО
2
2
3
11. ФИЗ1Б16
(21.OBI112)
Климатске промене
2
ИЗ
АО
2
2
4
6

 

Изборни предмети БЛОК 2

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
ЕСПБ
ПР
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ2Б11
(21.OBI201)
Програмирање за физичаре O
1
ИЗ
СА
2
2
4
4
2. ФИЗ2Б12
(21.OBI202)
Програмирање за физичаре Н
1
ИЗ
СА
2
2
4
4


Изборни предмети БЛОК 3

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
ЕСПБ
ПР
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ4Б04
(21.OBI301)
Симетрије у физици
1
ИЗ
НС
3
2
5
6
2. ФИЗ4Б07
(21.OBI302)
Метрологија
1
ИЗ
НС
2
3
5
6
3. ФИЗ4Б10
(21.OBI303)
Теоријска физика плазме
1
ИЗ
НС
3
2
5
6

 

Изборни предмети БЛОК 4

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
ЕСПБ
ПР
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ4Б11
(21.OBI401)
Физика кондензованог стања
1
ИЗ
НС
4
2
6
6
2. ФИЗ4Б12
(21.OBI402)
Теорија кондензованог стања
1
ИЗ
НС
4
2
6
6

 

Изборни предмети БЛОК 5

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
ЕСПБ
ПР
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ4Б05
(21.OBI304)
Квантна статистичка физика
2
ИЗ
НС
4
2
6
6
2. ФИЗ4Б13
(21.OBI305
Физика ласера
2
ИЗ
НС
2
3
5
6
3. ФИЗ4Б07
(21.OBI306)
Квантна теорија поља 1
2
ИЗ
НС
2
2
4
6
4. ФИЗ4Б09
(21.OBI307)
Физика јонизованих гасова
2
ИЗ
НС
2
3
5
6
5. ФИЗ4Б15
(21.OBI308)
Компјутерске и статистичке методе у физици 1
2
ИЗ
СА
2
2
4
6

 

Изборни предмети БЛОК 6

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета
Сем.
Статус
Тип
Часови активне наставе
ЕСПБ
ПР
РВ
ЛВ
УЧ
1. ФИЗ4Б13
(21.OBI501)
Физика елементарних честица
2
ИЗ
НС
2
3
5
5
2. ФИЗ4Б14
(21.OBI502)
Теорија елементарних честица
2
ИЗ
НС
3
2
5
5