Студијски програм ПРИМЕЊЕНА И КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије (ОАС)

 

Р. бр.

Шифра

Назив предмета

Сем.

Активна настава

Ост.

ЕСПБ

Обавезни/
Изборни

Тип предмета

П

В

ДОН

СТИР/ИР

ПРВА ГОДИНА

1

ФИЗ1Б01

(21.OBO101)

Физичка механика

1

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

2

МАТ1Ц01

(21.OCO102)

Математика 1

1

4

4

 

 

 

9

O

АО

3

ФИЗ1Б04

(21.OBO104)

Лабораторија физике 1

1

1

 

3

 

 

4

O

СА

4

ФИЗ1Б03

(21.OCO103)

Обрада резултата мерења

1

2

2

 

 

 

5

O

СА

5

 

Предмет изборног блока 1 (бира се 4 кредита)

1 ,2

2

2

 

 

 

4

И

СА/АО

6

ФИЗ1Б05

(21.OBO105)

Молекуларна физика и термодинамика

2

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

7

МАТ1Ц03

(21.OCO107)

Математика 2

2

4

4

 

 

 

9

О

АО

8

ФИЗ1Б08

(21.OBO107)

Лабораторија физике 2

2

1

 

2

 

 

3

О

СА

9

ФИЗ1Ц02

(21.OCO109)

Програмирање

2

2

2

 

 

 

4

О

СА

10

ХЕМ1Б07

(21.OBO108)

Основе хемије

2

2

 

2

 

 

4

О

АО

Укупно
   

 

 

60

 

 

ДРУГА ГОДИНА

1

ФИЗ2Б01

(21.OBO201)

Електромагнетизам

1

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

2

ФИЗ2Ц01

(21.OCO202)

Основи математичке физике

1

2

2

 

 

 

5

О

ТМ

3

ФИЗ2Б04

(21.OBO204)

Лабораторија физике 3

1

1

 

2

 

 

3

О

СА

4

МАТ2Ц05

(21.OCO204)

Математика 3

1

4

4

 

 

 

10

O

АО

5

ФИЗ2Б06

(21.OBO206)

Таласи и оптика

2

4

3

 

 

 

9

О

ТМ

6

ФИЗ2Б08

(21.OBO208)

Лабораторија физике 4

2

1

 

2

 

 

3

О

СА

7

ФИЗ2Ц04

(21.OCO207)

Објектно орјентисано програмирање

2

2

 

2

 

 

6

О

СА

8

ФИЗ2А01

(21.OAO207)

Основи теоријске механике

2

3

2

 

 

 

7

О

НС

9

21.OCIBL3

Предмети изборног блока 3 (бира се 8 кредита)

1, 2

 

 

 

 

 

8

 

АО

Укупно

     

 

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1

ФИЗ3Б05

(21.OBO301)

Физичка електроника

1

4

2

3

 

 

9

О

СА

2

ФИЗ4А01

(21.OAO301)

Квантна теоријска физика

1

4

3

 

 

 

9

О

НС

3

ФИ33Ц05

(21.OCO303)

Основи електродинамике 

1

3

2

 

 

 

5

О

ТМ

4

 

Предмети изборног блока 4 (бира се 8 кредита)

1, 2

 

 

 

 

 

8

И

СА/НС

5

ФИЗ4А07

(21.OAO306)

Физика атома и молекула

2

4

2

2

 

 

8

О

НС

6

ФИЗ3А03

(21.OAO305)

Основи статистичке физике

2

2

2

 

 

 

6

О

НС

7

ФИЗ3Ц10

(21.OCO308)

 

Електрична мерења

2

2

1

2

 

 

5

О

НС

8

 

Предмети изборног блока 5 (бира се 10 кредита)

1, 2

 

 

 

 

 

10

И

СА

Укупно

     

 

60

 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1

ФИЗ4Ц01

(21.OAO401)

 

Физика језгра и честица

1

4

2

2

 

 

8

О

НС

2

ФИЗ4Б09

(21.OBI307)

Физика јонизованих гасова

1

2

 

3

 

 

6

О

НС

3

ФИЗ4Ц07

(21.OCO403)

Метрологија и стандардизација 

1

4

 

3

 

 

7

О

НС

4

 

Предмети изборног блока 6 (бира се 6 кредита)

1

 

 

 

 

 

10

И

СА/НС

5

ФИЗ4Б13

(21.OBI305)

Физика ласера

2

2

 

3

 

 

6

О

НС

6

ФИЗ5А02

(21.OAO404)

Физика чврстог стања

2

4

 

2

 

 

6

О

НС

7

 

Предмети изборног блока 7 (10 кредита)

2

 

 

 

 

 

10

И

 

8

ФИЗ4Ц0П

(21.OC4SP1)

Стручна пракса               

2

 

 

 

 

6

3

О

СА

9

ФИЗ4ЦИР

(21.OC4IR1)

Истраживачки рад

2

 

 

 

2

 

2

О

СА

10

ФИЗ4Ц03

(21.OC4ZR1)

 

Завршни рад Ц - израда и одбрана

2

 

 

 

 

2

2

О

СА

Укупно

       

 60

 

 

 

 

Изборни блок 1 (4 ЕСПБ)

Сем

П

В

ДОН

СИР/ИР

Ост

ЕСПБ

Статус

Тип

1.        

ФИЛ1Б09

(21.OBI101)

Енглески језик 1

1

2

2

 

 

 

4

И

СА

2.        

ФИЛ1Б13

(21.OAI106)

Енглески језик 2

2

2

2

 

 

 

4

И

СА

3.        

ФИЗ1Б13

(21.OBI109)

Апликативни софтвер

1

2

2

 

 

 

4

И

АО

Изборни блок 3 (8 ЕСПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

ФИЗ1Ц07

(21.OCI201)

Рачунари у обради слике и звука

1

2

 

 

 

 

3

И

СА

2.        

ФИЛ1Б09

(21.OBI101)

Енглески језик 1

  1

2

2

 

 

 

4

И

СА

3.        

ПЕД1Б15

(21.OAO104)

Психологија

1

2

 

 

 

 

3

И

НС

1.        

ФИЗ1Б14

(21.OBI106)

Филозофија природних наука

2

2

2

 

 

 

4

И

АО

2.        

ФИЗ1Ц09

(21.OAI105)

Популаризација физике ц

2

2

 

 

 

 

3

И

АО

3.        

ФИЛ1Б13

(21.OАI106)

Енглески језик 2

2

2

2

 

 

 

4

И

СА

4.        

ФИЗ1Ц08

(21.OCI307)

Практикум из математике и физике

2

2

 

 

 

 

3

И

АО

5.        

ФИЗ2Ц12

(21.OCI308)

Интернет технологије  и  програмирање интернет страница

1

2

2

 

 

 

5

И

СА

Изборни блок 4 (8 ЕСПБ, два предмета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

ФИЗ3Ц07

(21.OCI401)

Термотехника

1

2

2

 

 

 

4

И

СА

2.        

ФИЗ3Ц09

(21.OCI402)

Увод у научне интерпретарске језике

1

2

 

2

 

 

4

И

НС

3.        

ФИЗ2Ц02

(21.OCI403)

Нумеричке методе у физици 

1

2

2

 

 

 

4

И

НС

4.        

ФИЗ3Ц11

(21.OCI404)

Стандардни лабораторијски софтвер

1

2

2

 

 

 

4

И

СА

5.        

ФИЗ4Ц22

(21.OCI405)

Увод у нанофизику

1

3

 

 

 

 

4

И

НС

Изборни блок 5 (10 ЕСПБ, два предмета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

ФИЗ3Ц08

(21.OCI501)

Аутоматско управљање

2

2

2

 

 

 

5

И

СА

2.        

ФИ33Ц15

(21.OCI502)

Linux и рачунарски кластери

2

2

2

 

 

 

5

И

СА

3.        

ФИЗ4Ц17

(21.OCI503)

Метролошке лабораторије

2

2

 

2

 

 

5

И

СА

4.        

ФИЗ3Ц17

(21.OCI504)

Структура података и алгоритми

2

3

2

 

 

 

5

И

СА

5.        

ФИЗ3Ц13

(21.OCI505)

Масена спектрометија и физика вакуума

2

2

 

2

 

 

5

И

СА

Изборни блок 6 (10 ЕСПБ, два предмета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

ФИЗ4Ц04

(21.OCI601)

Електротехника

1

2

2

 

 

 

5

И

СА

2.        

ФИЗ4Ц05

(21.OCI602)

Примењена спектроскопија

1

2

 

2

 

 

5

И

СА

3.        

ФИЗ4Ц15

(21.OCI603)

Мерно-инструментална техника

1

2

 

2

 

 

5

И

СА

4.        

ФИЗ4Ц10

(21.OCI605)

Програмирање комуникације рачунара

1

2

2

 

 

 

5

И

СА

5.        

ФИЗ3Ц03

(21.OCI606)

Основи рачунарске технике

1

2

2

 

 

 

5

И

СА

6.        

ФИЗ4Ц16

(21.OCI607)

Акустика

1

2

 

2

 

 

5

И

СА

7.        

ФИЗ4Ц08

(21.OCI608)

Физика екологије  

1

2

2

 

 

 

5

И

СА

8.        

ФИЗ3Ц12

(21.OCI609)

Физика сензора

1

2

 

2

 

 

5

И

НС

Изборни блок 7  (10 ЕСПБ, два предмета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

ФИЗ4Ц09

(21.OCI701)

Енергетика

2

2

2

 

 

 

5

И

СА

2.        

ФИЗ4ЦА09

(21.OCI702)

Информациони системи и базе података

2

2

2

 

 

 

5

И

СА

3.        

ФИЗ4Ц17

(21.OCI703)

Примена плазме у индустрији и заштити животне средине

2

2

 

2

 

 

5

И

СА

4.        

ФИЗ4Ц15

(21.OCI704)

Примена јонизујућег зрачења у медицини

2

2

 

2

 

 

5

И

СА

5.        

ФИЗ4Ц17

(21.OCI705)

Лабораторија савремене физике

2

2

 

2

 

 

5

И

НС