Списак наставних средстава

Кат.бр. Врста и назив наставног средства
МИ6 Дигитални хронометар, електронски
МИ6-1 Каблови са фотосензорима за дигитални хронометар
М1 Челичне опруге, различитих димензија и константи
М2 Стаклена цев са ваздушним мехуром
М3 Галилејев жлеб
М4 Колица метална са опругом и помоћним прибором
М5 Уређај за проверу закона одржања енергије помоћу колица
М6 Атвудова машина
М7 Њутнова цев
М8 Максвелов точак
М9 Уређај за проучавање закона динамике обртног кретања
М10 Модел полуге
М11 Средство за демонстрацију притиска и његове зависности од додирне површине
М12 Средство за демонстрирање врста равнотеже (комплет)
М13 Стрма раван
М14 Куглице, разне по пречнику, еластичности и врсти материјала (комплет)
М15 Математичко клатно
М16 Клатно на еластичној опрузи
М17 Физичко клатно
М18 Уређај за одређивање момента инерције помоћу торзионог клатна
М19 Уређај за одређивање модула еластичности
М20 Уређај за одређивање модула торзије
М21 Уређај за одређивање фрекфенције звучне виљушке помоћу монокорда
М22 Уређај за одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви са тон генератором
М24 Уређај за одређивање брзине звука у вазуху помоћу ваздушног стуба
М25 Модел полуге
М26 Радни сто на школској табли за демонстрације и огледе из физике
М27 Клатно за резонанцију
М28 Прибор за показивање истовремености падања по параболи и вертикали
М29 Модел мртве петље
М30 Уређај за одређивање силе трења
М31 Уређај за проучавање амортизованих осцилација
М32 Уређај за проучавање принудних осцилација
М33 Демо таласна машина
МТ1 Уређај за демонстрацију промене притиска са дубином
МТ2 Модел спојених судова
МТ3 Архимедова вага
МТ4 Модел хидрауличне пресе
МТ5 “U” манометар са водом
МТ7 Стаклена посуда и метално дно на концу за демонстрацију хидростатичког притиска
МТ8 Хидрометар
МТ9 Комплет за реализацију Рејлијевог експеримента
МТ10 Уређај за одређивање коефицијента површинског напона методом откидања
МТ11 Уређај за одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларе
МТ12 Комплет капилара
МТ13 Уређај за проверавање Бернулијеве једначине
МТ14 Стоксов вискозиметар
МТ16 Питоова цев
МТ17 Посуда са преливном цеви
Т4 Модел притиска у гасовима (са челичним куглицама)
Т5 Прибор за демонстрацију ширења чврстих тела (Гравесајдов прстен)
Т6 Прибор за демонстрацију ширења течних тела
Т7 Прибор за демонстрацију преноса топлоте провођењем
Т8 Прибор за демонстрацију преноса топлоте струјањем
Т10 Уређај за проверавање Бојл-Мариотовог закона
Т11 Уређај за проверавање Шарловог закона
Т12 Уређај за одређивање Поасонове константе (Cp/Cv)
Т13 Уређај за одређивање специфичне топлоте чврстих тела
Т14 Уређај за проверавање Њутновог закона хлађења
Т15 Уређај за одређивање зависности тачке кључања од притиска
Т16 Уређај за дестилацију воде
- са посудом од 1 литра,
- са посудом од 2 литра
Т17 Прибор за демонстрацију ширења чврстих тела при загревању жице
ЕМ1 Стаклена шипка
ЕМ2 Пластична шипка
ЕМ3 Метална шипка са изолаторском дршком
ЕМ4 Електростатичко клатно
ЕМ5 Електроскоп
ЕМ6 Електрометар
-ЕМ6-1  комплет делова за електрометар
ЕМ7 Електростатичка машина
ЕМ8 Перјанице за демонстрацију линија електричног поља
ЕМ9 Фарадејев кавез
ЕМ10 Магнети (комплет)
ЕМ15 Трансформатор 220В/12В, 1А
ЕМ16 Теслин трансформатор
ЕМ27 Макета за извођење лабораторијских вежби из области електричних струја
ЕМ28 Реокорд са клизачем (за показивање зависности електричног отпора од дужине и дебљине проводника)
ЕМ29 Уређај за одређ. зависности електричног отпора од температуре
ЕМ30 Соленоидни калемови
ЕМ31 Прекидачи на плекси постољу
- ЕМ31-1 обични,
- ЕМ31-2 тастер
ЕМ32 Макете са отпорницима за остваривање редне и паралелне везе (елементи кола за једносмерну струју)
ЕМ33 Модел електричног звонца
ЕМ34 Модел генератора једносмерне струје
ЕМ35 Модел монофазног генератора наизменичне струје
ЕМ36 Модел трофазног генератора наизменичне струје
ЕМ37 Уређај за демонстрацију Ерстедовог огледа
ЕМ38 Уређај за демонстрацију Амперове силе
ЕМ39 Уређај за демонстрацију магнетних линија сила
ЕМ40 Уређај за демонстрацију узајамног деловања два паралелна струјна проводника
ЕМ41 Уређај за демонстрацију електромагнетне индукције
ЕМ42 Уређај за демонстрацију Ерстедовог огледа, линија сила магнетног поља и узајамно деловање паралелних струјних проводника (привлачење и одбијање)
ЕМ43 Уређај за електролизу
- ЕМ43-1 воде;
- ЕМ43-2  бакар сулфата
ЕМ45 Уређај за одређивање хоризонталне компоненте Земљиног магнетног поља (тангентна бусола)
ЕМ46 Лабораторијски генератор сигнала и мерач фрекфенције LGS
ЕМ47 RLC-макета
ЕМ48 ЕМ48-1 Комплет каблова са банана утичницима ККС-22/4
ЕМ48-2 Комплет каблова са банана утичницима ККС-6/4
ЕМ49 Макета за проверу Омовог закона
ЕМ50 Високонапонски извор за напајање гасних цеви
ЕМ54 Магнетни опиљци (паковање од 30 г)
ЕМ55 Жичани термоелемент
ЕМ56 Уређај за проучавање електропроводљивости електролита
- са извором и мерним инструментима
ЕМ57 Електрофор
О10 Уређај за одређивање угла дивергенције ласерског снопа
N1 Гајгер-Милеров (ГМ) бројач
N2 Уређај за демонстрирање нуклеарне магнетне резонанције
2D1 Међународни систем јединица
- Пано
- Тролист
2Д2 Слике научника (комплет од 6 слика)