Наставни план по акредитацији 2009

Мастер академске студије ОПШТА ФИЗИКА

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ПРВА  ГОДИНА

1.     

ФИЗ4А01

Квантна теоријска физика

1

ТМ

О

3

2

 

5

 

7

1.     

ФИЗ4А02

Основи теоријске механике

1

ТМ

О

2

2

 

4

 

5

2.     

ФИЗ4А03

Лабораторија физике у школи 2

1

СА

О

4

 

4

8

 

9

3.     

МАТ5A01

Основи астрофизике

2

НС

О

2

2

 

4

 

4

4.     

ФИЗ4А05

Основи електродинамике

2

НС

О

2

2

 

4

 

5

5.     

ФИЗ4А06

Основи статистичке физике

2

НС

О

2

2

 

4

 

5

6.     

ФИЗ4А07

Физика атома и молекула

2

НС

О

2

 

2

    4

 

5

7.     

 

Изборни предмети блок 1

1 и 2

 

ИЗ

 

 

 

16

 

20

Укупно часова активне наставе

49

 

 

Укупно ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно): П = предавања; В = вежбе; CИР = студијски истраживачки рад; УЧ=Укупни часови активне наставе

Тип предмета: АО = академско – опште образовни; ТМ = теоријско методолошки; НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни. Статус предмета: О = обавезни; ИЗ = изборни.

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

ДРУГА  ГОДИНА

1.     

ФИЗ5А01

Физика језгра и честица

1

НС

О

2

 

2

4

 

5

2.     

ФИЗ5А02

Физика чврстог стања

1

НС

О

2

 

2

4

 

5

3.     

ФИЗ5А03

Физика ласера и јонизовних гасова

1

НС

О

2

 

2

4

 

5

4.     

 

Изборни предмети блок 2

1 и 2

 

ИЗ

 

 

 

  10

 

10

5.     

ФИЗ5А05

Школска пракса 2

2

СА

О

 

 

 

 

3

4

6.     

ФИЗ5А06

Физика у школи 2

2

СА

О

3

 

2

    5

 

6

7.     

ФИЗ5А07

Истраживачки студијски рад

2

 

ИЗ

 

 

 

  10

 

10

8.     

 

Мастер рад

2

 

 

 

 

 

 

15

15

Укупно часова активне наставе

40

 

     

Укупно ЕСПБ

60

 

 

Изборни предметни блок 1:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ЛВ

УЧ

     1.       

ФИЛ1Б09

Енглески језик 1

1

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     2.       

ФИЛ1Б13

Енглески језик 2

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     3.       

ФИЗ1Б14

Филозофија природних наука

2

АО

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     4.       

ФИЗ1Б03

Обрада резултата мерења

1

СА

ИЗ

2

 

3

    5

 

6

     5.       

ФИЗ1А05

Основи информатике

1

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

     6.       

ФИЗ1А06

Основи програмирања

2

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

     7.       

ФИЗ1Ц07

Рачунари у обради слике и зв.

1

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

     8.       

ФИЗ1Б11

Апликативни софтвер

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

     9.       

ФИЗ4Ц04

Електротехника

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

   10.      

ФИЗ3Ц04

Термотехника

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

   11.      

ФИЗ3Ц09

Енергетика

2

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

   12.      

ФИЗ4Ц08

Физика екологије

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

4

   13.      

ФИЗ4Ц05

Примењена спектроскопија

1

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

   14.      

ФИЗ4Ц10

Испитивање материјала

2

СА

ИЗ

2

 

2

4

 

4

   15.      

МАТ5A02

Основи астрономије

2

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

2

   16.      

ФИЗ4Ц18

Лабораторија савремене физике

2

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

3

   17.      

ФИЗ1Ц06

Велики експерименти у физици

1

НС

ИЗ

2

 

2

4

 

2

   18.      

ФИЗ4А01

Семинар савремене физике

2

НС

ИЗ

2

 

 

2

 

3

   19.      

ФИЗ3А02

Пројекат

1

СА

ИЗ

2

2

 

4

 

5

   20.      

ФИЗ5Ц06

Изабрана поглавља савремене физике

1

НС

ИЗ

2

2

 

 

 

4

   21.      

ФИЗ5Ц12

Глобални ефекти загађења

1

НС

ИЗ

2

2

 

 

 

4

   22.      

ФИЗ4А01

Изабрана поглавља нанофизике

2

НС

ИЗ

2

 

 

 

 

2

   23.      

ФИЗ5Ц09

Основни телекомуникација

1

СА

ИЗ

2

 

 

 

 

2

   24.      

ФИЗ4А03

Популаризација физике

2

СА

ИЗ

2

 

 

2

 

2

   25.      

МАТ2Б02

Математика III Б

1

ТМ

ИЗ

4

4

 

8

 

8

   26.      

МАТ2Б07

Математика IV Б

2

ТМ

ИЗ

4

4

 

8

 

8

 

 

Изборни предметни блок 2:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

УЧ

 

     1.              

ФИЗ5А11

Педагошка истраживања у физици

1

6

4

10

10

     2.              

ФИЗ5Б02

Диференцијална геометрија у физици

1

6

4

10

10

     3.              

ФИЗ5Б03

Одабрана поглавља нанофизике

1

6

4

10

10

     4.              

ФИЗ5Б04

Теорија расејања

1

6

4

10

10

     5.              

ФИЗ5Б05

Квантна теорија поља 2

1

6

4

10

10

     6.              

ФИЗ5Б06

Општа теорија релативности

1

6

4

10

10

     7.              

ФИЗ5Б07

Виши курс нуклеарне физике

1

6

4

10

10

     8.              

ФИЗ5Б08

Виши курс физике честица

1

6

4

10

10

     9.              

ФИЗ5Б09

Физика атомских сударних процеса

1

6

4

10

10

   10.             

ФИЗ5Б10

Интеракција честица са површинама

1

6

4

10

10

   11.             

ФИЗ5Б11

Основи дијагностике плазме

1

6

4

10

10

   12.             

ФИЗ5Б12

Основи физике фузионе плазме

1

6

4

10

10

   13.             

ФИЗ5Б13

Специјална поглавља квантне оптике

1

6

4

10

10

   14.             

ФИЗ5Б14

Основи експерименталних метода физике јонизованих гасова

1

6

4

10

10

   15.             

ФИЗ5Б15

Физика фазних прелаза

1

6

4

10

10

   16.             

ФИЗ5Б16

Физика суперпроводности

1

6

4

10

10

   17.             

ФИЗ5Б17

Физика магнетизма

1

6

4

10

10

   18.             

ФИЗ5Б18

Основи биофизике

1

6

4

10

10

   19.             

ФИЗ5Б19

Методе квантне теорије поља у физици кондензоване материје

1

6

4

10

10

   20.             

ФИЗ5Б20

Спектроскопија чврстих тела

1

6

4

10

10

   21.             

ФИЗ5Б21

Физика полимера

1

6

4

10

10

   22.             

ФИЗ5Б22

Физика диелектрика

1

6

4

10

10

   23.             

ФИЗ5Б23

Физика раста кристала

1

6

4

10

10

   24.             

 

Дипломски рад

2

 

 

 

20