Дипломске академске студије:  Студијски програм МЕТЕОРОЛОГИЈА

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Тип

Статус пред.

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

CИР

УЧ

ПРВА ГОДИНА

    1.         

ФИЗ5Б01

Истраживачки студијски рад

1 и 2

НС

ИЗ

 

 

20

20

 

20

    2.         

 

Изборни предмети 1

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

    3.         

 

Изборни предмети 2

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

    4.         

 

Изборни предмети 3

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

    5.         

 

Изборни предмети 4

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

    6.         

 

Дипломски рад

2

НС

ИЗ

 

 

 

 

20

20

Укупно часова активне наставе

40

 

 

Укупно ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно):

П = предавања; В = вежбе; СИР=Студијски истраживачки рад; УЧ=Укупни часови активне наставе

Тип предмета: НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни.
Статус предмета: О = обавезни; И
З = изборни.

 

 

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

 

Назив предмета

 

Сем

 

Тип

 

Статус пред.

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

CИР

 

УЧ

1.

ФИЗ5М01

Практикум из анализе и прогнозе времена

1

СА

ИЗ

3

2

 

5

 

5

2.

ФИЗ5М02

Атмосферски електрицитет

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

3.

ФИЗ5М03

Зрачење у атмосфери

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

4.

ФИЗ5М04

Транспорт загађујућих материја у атмосфери

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

5.

ФИЗ5М05

Метеоролошки аспекти животне средине

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

6.

ФИЗ5М06

Промене климе

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5

7.

ФИЗ5М07

Геофизика

1

НС

ИЗ

3

2

 

5

 

5