Др Бећко Касалица

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Др Бећко Касалица је дипломирао на смеру Експериментална физика, 1989. године на Физичком факултету Универзитета у Београду са темом „Осцилаторни спектри двојних фосфата кобалта“ на Физици чврстог стања (ментор проф. др Милена Напијало). Специјализирао 1995. год. на истом факултету са темом "Оптичке особине двојног сулфата магнезијума и кобалта  MgCo(SO4)2"  на Физици чврстог стања (ментор проф. др Милена Напијало). Магистрирао је 1997. године на истом факултету са тезом "Испитивање  галванолуминесцентних ефеката на оксидним слојевима добијеним анодизацијом алуминијума у оксалној киселини"  на Примењеној физици (ментор проф. др Љубиша Зековић).  На истом факултету је докторирао 2006. год. са дисeртацијом "Динамика луминесцентних процеса танких оксидних слојева добијених анодизацијом алуминијума" на Примењеној физици (ментор проф. др Љубиша Зековић).

Од 1992. године до 1997. године. др Бећко Касалица је радио као стручни сарадник на Физичком факултету Универзитета у Београду. Од 1997. године ради као асистент, а од  2007. године др Бећко Касалица  ради као доцент  на истом факултету. У звање ванредног професора изабран је 2013. године, a у звање редовног професора 2017.

Списак значајнијих публикација
Anomalous sodium doublet D2/D1 spectral line intensity ratio – a manifestation of CCD`s presaturation effect Bećko Kasalica, Stevan Stojadinović, Ivan Belča, Mirjana Sarvan, Ljubiša Zeković, Jelena Radić-Perić, Journal of Analytical Atomic Spectrometry., 2013, Advance Article
Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, B. Kasalica, I. Belča, A. Žekić, Lj. Zeković
Applied Surface Science
Luminescence during the anodization of zirconium, Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L, Electrochimica Acta 79
Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L.
Electrochimica Acta 59
Luminescence of the B 2Σ +-X 2Σ + band system of AlO during plasma electrolytic oxidation of aluminum, Stojadinović, S., Perić, M., Petković, M., Vasilić, R., Kasalica, B., Belča, I., Radić-Perić, J.
Electrochimica Acta 56
Identification of the C 2∏-X 2Σ + band system of AlO in the ultraviolet galvanoluminescence obtained during aluminum anodization
Sarvan, M., Perić, M., Zeković, L., Stojadinović, S., Belča, I., Petković, M., Kasalica, B.
Spectrochimica Acta - Part A
Preparation of silicate tungsten bronzes on aluminum by plasma electrolytic oxidation process in 12-tungstosilicic acid
Petković, M., Stojadinović, S., Vasilić, R., Belča, I., Nedić, Z., Kasalica, B., Mioč, U.B.
Applied Surface Science 257
Matrix of rectangular pores obtained by AFM nanoindentation and electrolytic oxidation of Al
Belca, I.D., Petkovic, M., Stojadinovic, S., Kasalica, B., Belca, J.S., Zekovic, Lj.D.
Applied Physics A: Materials Science and Processing 104
Large single crystals of isomorphous hexaaquametal(II) D-camphor10- sulfonates
Jeremić, D.A., Kaluderović, G.N., Gómez-Ruiz, S., Brčeski, I., Kasalica, B., Leovac, V.M.
Crystal Growth and Design 10
Electronic transitions during plasma electrolytic oxidation of aluminum
Kasalica, B., Petkovic, M., Belca, I., Stojadinovic, S., Zekovic, L.
Surface and Coatings Technology 203