Др Братислав Обрадовић

Ванредни професор

Група за физику и технологију плазме

Кратка стручна биографија

Братислав Обрадовић је дипломирао на Физичком факултету у Београду 1993. године, са просечном оценом 9,34. Магистрирао је 2001. године на Физичком факултету у Београду, смер Квантна оптика, магистарском тезом: „Спектроскопска и ласерска дијагностика утицаја водоника на распршивање материјала катоде у електричном пражњењу у азоту“.

Од 1993. до 1997. године је био стипендиста Министарства за науку Републике Србије. На Физичком факултету је запослен од 1997. године у звању асистента приправника за предмете Електромегнетизам и оптика, а од 2002. године у звању асистента за предмете Физика за студенте биологије, Физика за студенте хемије, Физика јонизованих гасова и Квантна оптика.

Као стипендиста Министарства за науку Републике Србије и касније као запослен на факултету био је ангажован на пројекту „Спектроскопија плазме“. Докторирао је на Физичком факултету 2007. године дисертацијом под називом „Диелектрична баријерна пражњења - дијагностика и примене“. У звање доцента Физичког факулета за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме изабран 2007. године, а у звање ванредног професора 2013. године.

Списак значајнијих публикација
Gemišić Adamov, M.R., Obradović, B.M., Kuraica, M.M., Konjević, N., Doppler spectroscopy of hydrogen and deuterium Balmer alpha line in an abnormal glow discharge (2003) IEEE Transactions on Plasma Science, 31 (3), pp. 444-454.
Obradović, B.M., Kuraica, M.M., Optogalvanic effect and measurement of gas temperature in an abnormal glow discharge (2006) Applied Physics Letters, 89 (13), art. no. 131502.
Manojlovic, D., Ostojic, D.R., Obradovic, B.M., Kuraica, M.M., Krsmanovic, V.D., Puric, J., Removal of phenol and chlorophenols from water by new ozone generator (2007) Desalination, 213 (1-3), pp. 116-122.
Obradović, B.M., Kuraica, M.M., On the use of relative line intensities of forbidden and allowed components of several HeI lines for electric field measurements (2008) Physics Letters A, 372 (2), pp. 137-140.
Obradović, B.M., Ivković, S.S., Kuraica, M.M., Spectroscopic measurement of electric field in dielectric barrier discharge in helium (2008) Applied Physics Letters, 92 (19), art. no. 191501.
Obradović, B. M., & Kuraica, M. M. (2006). Optogalvanic effect and measurement of gas temperature in an abnormal glow discharge. Applied physics letters, 89(13), 131502.
Kostić, M., Radić, N., Obradović, B.M., Dimitrijević, S., Kuraica, M.M., Škundrić, P., Silver-loaded cotton/polyester fabric modified by dielectric barrier discharge treatment (2009) Plasma Processes and Polymers, 6 (1), pp. 58-67.
Cvetanović, N., Obradović, B.M., Kuraica, M.M., Monte Carlo simulation for excessive Balmer line broadening generated by transport of fast H Atoms in an abnormal glow discharge (2009) Journal of Applied Physics, 105 (4), art. no. 043306.
Ivković, S.S., Obradović, B.M., Cvetanović, N., Kuraica, M.M., Purić, J., Measurement of electric field development in dielectric barrier discharge in helium (2009) Journal of Physics D: Applied Physics, 42 (22), art. no. 225206.
Obradović, B.M., Sretenović, G.B., Kuraica, M.M., A dual-use of DBD plasma for simultaneous NOx and SO2 removal from coal-combustion flue gas (2011) Journal of Hazardous Materials, 185 (2-3), pp. 1280-1286.
Obradović, B M, Ivković, S S, Cvetanović, N and Kuraica, M M, Study of the dynamics of a barrier hollow-cathode discharge using a broadened Hα line, (2014) Plasma Sources Sci. Technol. 23 015021