Др Братислав Обрадовић

Редовни професор

Група за физику и технологију плазме

Кратка стручна биографија

Братислав Обрадовић је рођен 1966. године у Прокупљу, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Физичком факултету у Београду 1993. године,  а магистрирао 2001. године на Физичком факултету у Београду, смер Квантна оптика. Докторирао је на Физичком факултету 2007. године дисертацијом под називом „Диелектрична баријерна пражњења - дијагностика и примене“.

На Физичком факултету је запослен од 1997. године у звању асистента приправника за предмете Електромегнетизам и оптика, а од 2002. године у звању асистента за предмете Физика за студенте биологије, Физика за студенте хемије, Физика јонизованих гасова и Квантна оптика. У звање доцента Физичког факулета за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме изабран 2007. године, у звање ванредног професора 2013. године и у звање редовног професора 2018. године.

Братислав Обрадовић се у свом досадашњем научно-истраживачком раду бавио истраживањима различитих електричних гасних пражњења на сниженом и атмосферском притиску. Посебан део његовог рада посвећен је различитим применама гасних пражњења на атмосферском притиску. Аутор је укупно 66 радова у међународним часописима (са SCI листе). Према бази SCOPUS радови су му цитирани 770 пута (хетероцитати) и на основу тога има индекс h = 14. Одржао је 6 предавања по позиву на међународним конференцијама. Коаутор је 101 саопштења на међународним конференцијама и 22 саопштења на домаћим конференцијама. Био је руководилац билатералних пројеката са Немачком, Белорусијом и Кином. 

Ожењен је и отац је троје деце.

Списак значајнијих публикација
Gemišić Adamov, M.R., Obradović, B.M., Kuraica, M.M., Konjević, N., Doppler spectroscopy of hydrogen and deuterium Balmer alpha line in an abnormal glow discharge (2003) IEEE Transactions on Plasma Science, 31 (3), pp. 444-454.
Obradović, B.M., Kuraica, M.M., Optogalvanic effect and measurement of gas temperature in an abnormal glow discharge (2006) Applied Physics Letters, 89 (13), art. no. 131502.
Manojlovic, D., Ostojic, D.R., Obradovic, B.M., Kuraica, M.M., Krsmanovic, V.D., Puric, J., Removal of phenol and chlorophenols from water by new ozone generator (2007) Desalination, 213 (1-3), pp. 116-122.
Obradović, B.M., Kuraica, M.M., On the use of relative line intensities of forbidden and allowed components of several HeI lines for electric field measurements (2008) Physics Letters A, 372 (2), pp. 137-140.
Obradović, B.M., Ivković, S.S., Kuraica, M.M., Spectroscopic measurement of electric field in dielectric barrier discharge in helium (2008) Applied Physics Letters, 92 (19), art. no. 191501.
Obradović, B. M., & Kuraica, M. M. (2006). Optogalvanic effect and measurement of gas temperature in an abnormal glow discharge. Applied physics letters, 89(13), 131502.
Kostić, M., Radić, N., Obradović, B.M., Dimitrijević, S., Kuraica, M.M., Škundrić, P., Silver-loaded cotton/polyester fabric modified by dielectric barrier discharge treatment (2009) Plasma Processes and Polymers, 6 (1), pp. 58-67.
Cvetanović, N., Obradović, B.M., Kuraica, M.M., Monte Carlo simulation for excessive Balmer line broadening generated by transport of fast H Atoms in an abnormal glow discharge (2009) Journal of Applied Physics, 105 (4), art. no. 043306.
Ivković, S.S., Obradović, B.M., Cvetanović, N., Kuraica, M.M., Purić, J., Measurement of electric field development in dielectric barrier discharge in helium (2009) Journal of Physics D: Applied Physics, 42 (22), art. no. 225206.
Obradović, B.M., Sretenović, G.B., Kuraica, M.M., A dual-use of DBD plasma for simultaneous NOx and SO2 removal from coal-combustion flue gas (2011) Journal of Hazardous Materials, 185 (2-3), pp. 1280-1286.
Obradović, B M, Ivković, S S, Cvetanović, N and Kuraica, M M, Study of the dynamics of a barrier hollow-cathode discharge using a broadened Hα line, (2014) Plasma Sources Sci. Technol. 23 015021