Др Горан Попарић

Ванредни професор

Кратка стручна биографија

Горан Попарић је дипломирао на Физичком факултету Универзитета у Београду 1993. године. Магистрирао је 1997. и одбранио докторску дисертацију 2001. године на Физичком факултету у области Физика атома и молекула.

Од 1993. до 2004. запослен је као асистент, а затим од 2004. године као доцент на Физичком факултету Универзитета у Београду. У звање ванредног професора изабран је 2013. године. Од 1995 до данас учествовао је у раду четири научно-истраживачка пројекта.

Од 2004. до 2009. године је у два мандата био продекан за наставу на Физичком
факултету Универзитета у Београду. Као продекан за наставу учествовао је у реформи наставних планова 2006. године, а такође и припреми нових наставних планова за акредитацију 2009. године.

Списак значајнијих публикација
M.P.Popović, M.M.Vojnović, M.M.Aoneas, M.M.Ristić,M.D.Vićić, G.B.Poparić, Physics of Plasmas 21 (2014) 063504
M. Vojnović, M. Popović, M.M. Ristić, M.D. Vićić and G.B. Poparic, Chemical Physics 423 (2013) 1-8
M.M. Ristić, M. Vojnović, G.B. Poparić, D.S. Belić, Chemical Physics 405 (2012) 16-21
M.M. Ristić, G. B. Poparić and D. S. Belić, Physical Review A 83 (2011) 042714
G. B. Poparić, D. S. Belić, M.M.Ristić, Physical Review A 82 (2010) 012706
G. B. Poparić, M. M. Ristić and D. S. Belić, Journal of Physical Chemistry A 114 (2010) 1610-1615
G. B. Poparić, M.Ristić and D. S. Belić, The Journal of Physical Chemisty, 112 (2008) 12296
G. B. Poparić, M.Ristić and D. S. Belić, The Journal of Physical Chemisty, 112 (2008) 3816.
M. Ristić, G. B. Poparić, D.S. Belić, Chem. Phys. 336 (2007) 58.
M. Ristić, G. B. Poparić, D.S. Belić, Chem. Phys. 331 (2007) 410.