Др Драгомир Крпић (1945 - 2021)

Декан Физичког факултета 1996-2002

Кратка стручна биографија

Проф. др Драгомир Крпић је рођен 1945. године у Нишу. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Школске 1963/64 године уписао је Природно-математички факултет у Београду, одсек физика. Дипломирао је јуна 1967. године.

Последипломске студије је завршио на смеру Нуклеарна физика. Магистрирао је 1970, а докторирао 1973. године.

Од децембра 1967. до фебруара 1972. године радио је као истраживач у Физичкој лабораторији Института "Борис Кидрич" у Винчи. Након тога прелази на Природно-математички факултет.

Универзитетску каријеру је започео као асистент на предметима Нуклеарна физика, Електроника, Субатомска физика и општа физика за студенте хемије. У звање доцента је изабран 1975. године, а звање ванредног професора 1982. године. У звање редовног професора изабран је 1988. године.

У два наврата је боравио на научним специјализацијама у иностранству, у Центру за нуклеарна истраживања у Стразбуру као стипендиста француске владе и Уједињеном институту за нуклеарна истраживања у Дубни у Русији.

У периоду од 1976. до 1987. године био је у два мандата управник Одсека физика и метеорологија, председник Савет Одсека и управник Физичког института, продекан за науку Одсека и у два мандата декан Физичког факултета.

Др Драгомир Крпић активно се бавио научно истраживачким радом у експерименталној нуклеарној физици и физици елементарних честица. Посебна област истраживања му је била релативистичка нуклеарна физика, бета спектроскопија и процес интерне конверзије. Осим тога се бавио и педашким радом и активно учествовао у подизању млађег научног кадра.

Проф. др Драгомир Крпић је спадао у ретке наставнике Универзитета који су успевали да студенте старијих година студија, апсолвенте, дипломце и техничаре укључи у научне радионице на факултету, окупљајући их око израде лабораторијских уређаја или састављања рачунарских програма.

Преминуо је у Београду, 26. септембра 2021. години.

Списак значајнијих публикација
D. Krpic, J. Puzovic, S. Drndarevic, et al. Production of delta++ (1232) in carbon carbon collisions at 4.2 GeV/c per nucleon Physical Review C46 (1992) 2501
D.Krpic, I.Savic and I.Anicin: E2 Transition Probabilites between Nilsson States in Odd-A Nuclei Atomic and Nuclear Data Tables, 18 (1976) 509
D. Krpic, I.Anicin and R. Vukanovic: Matrix Elements for Penetration Factor in M1 Transitions between Nilsson States in Odd-A Nuclei , Nuclear Data Tables, 11 (1973) 553
D.Krpic and Yu.Shabelski: Monte Carlo simulation of elastic and quasielastic nucelus-nucelus scattering, Zeit. Phys. C 48 (1990) 483
D. Krpic, …, V. G. Grishin Production of DELTA (1232) in carbon – carbon collisions at 4.2 GeV/c per nucleon, Phys. Rev. C46 (1992) 2501
D. Krpic, Drndarevic and I. Anicin,“The symmetric numerator for leptonlepton scattering “, Eur. Phys. J. 27, L43-L45 (2006)
D. Krpic, G. Skoro, I. Picuric, S. Backovic and S. Drndarevic, “Baryon resonances in carbon-carbon collisions at 4.2 GeV/c per nucleon,” Phys. Rev. C 65, 034909 (2002)
D. Krpic and I. Anicin, “The planets, after all, may run only in perfect circles-but in velocity space,” Eur. J.Phys. 14, 255, (1993)
D. Krpic and Y. M. Shabelski, “Elastic p A scattering and a possible difference between the interaction cross-sections for bound and free nucleons,” Sov. J. Nucl. Phys. 54, 679 (1991) [Yad. Fiz. 54, 1119 (1991)]