Др Јован Пузовић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Др Јован Пузовић је рођен у Обреновцу 15. октобра 1960. године.

Основне студије физике на Физичком факултету завршио 1987. са просечном оценом 8.96. Последипломске студије уписао је 1989. године на Физичком факултету, смер Нуклеарна физика. Ове студије завршио је 1993. године, са просечном оценом  9.17 одбраном магистарског рада “Студија продукције анихилационог зрачења индукованог космичким зрачењем”.  Докторску дисертацију “Допринос космичког зрачења фонском спектру у високо-резолуционој гама спектрометрији” одбранио је 1998. на Физичком факултету Универзитета у Београду.

Др Јован Пузовић је од 1988. радио на Физичком факултету, на Катедри за физику језгра и честица: прво као асистент,  од 1999. као доцент. За ванредног професора је изабран 2006. године,а реизабран 2012. У звање редовног професора изабран је 2017.

Као асистент водио је експерименталне и рачунске  вежбе из предмета Нуклеарна физика и Субатомска физика и учествовао је у формирању експерименталних  вежби у овој лабораторији. Такође, држао је вежбе из Општег курса физике. Са проф. Иваном Аничином аутор је Практикума из експерименталне нуклеарне физике. У наставничком звању је држао предавања из предмета: Нуклеарна физика, Физика језгра и честица, Основи физике језгра и честица, као и из новоуведених предмета Информациони системи и Нумеричке методе у физици. Био је ментор и коментор за израду 4 докторске дисертације.

Преминуо је у Београду 4. јануара 2023. године.

Списак значајнијих публикација
Production of Delta++(1232) in carbon-carbon collisions at 4.2 GeV/c per nucleon
Population of the 283 keV level of 137Ba by the beta decay of 137Cs
User friendly Monte-Carlo program for the generation of gamma-ray spectral responses in complex source-detector arrangements
Towards the definition of the optimum heigh of voluminous cylyndrical sources for gamma-ray spectroscopy
Simple method to reduce the dead time of multichannel analyzers
Performance and Operation of the CMS Electromagnetic Calorimeter
Time Reconstruction and Performance of the CMS Electromagnetic Calorimeter
NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector system
Measurement of negatively charged pion spectra in inelastic p+p interactions at plab = 20, 31, 40, 80 and 158 GeV/c
Measurements of Production Properties of K0S mesons and Lambda hyperons in Proton-Carbon Interactions at 31 GeV/c