Др Милош Вићић (1961-2023)

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Милош Вићић је дипломирао физику 1990. године на Физичком факултету Универзитета у Београду на истраживачком (експерименталном) смеру. Магистарски рад под називом "Трохоидни електронски спектрометар и мерење вибрационе побуде молекула азота" одбранио је 1994. године на Катедри за физику атома и молекула Физичког факултета Универзитета у Београду. Докторирао је 1999. године на Физичком факултету Универзитета у Београду под руководством др Драгољуба Белића са темом: "Резонантно побуђивање вибрационих нивоа двоатомских и вишеатомскох молекула електронима ниских енергија".

Стални радни однос са Физичким факултетом Универзитета у Београду засновао је током основних студија 1987. године као техничар у Лабораторији за атомске сударне процесе. По завршетку студија Милош Вићић постаје прво асистент-приправник, а затим, 1994.године, асистент Физичког факултета и држи експерименталне вежбе на више предмета.

У новембру 1999 године одлази на постдокторске студије у САД на Вашингтон Универзитет у Сент Луису (Washington University in Saint Louis). Године 2003.бива изабран у наставно звање ("Instructor in Radiation Oncology Physics") на Вашингтон Универзитету. У јулу 2006. године прелази у Хјустон на Онколошки Центар М. Д. Андерсон Универзитета Тексаса (The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center) где бива унапређен у звање "Assistant Professor".

У новембру 2011. године враћа се у Србију на Физички факултет Универзитета у Београду, где 2013. стиче звање "Виши научни сарадник", а 2014. године звање ванредног професора за ужу научну област Примењена физика. У звање редовног професора изабран је децембра 2019. године.

Преминуо је у Београду, 14. септембра 2023. године.

Списак значајнијих публикација
Vićić, M., Sobotka, L. G., Williamson, J. F., Charity, R. J., and Elson, J. M., Fast pulsed UV light source and calibration of non-linear photomultiplier response. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 507(3), 636-642 (2003)
Ali, I., Costescu, C., Vićić, M., Dempsey, J. F., and Williamson, J. F., Dependence of radiochromic film optical density post-exposure kinetics on dose and dose fractionation. Medical physics, 30, 1958 (2003)
El Naqa, I., Kawrakow, I., Fippel, M., Siebers, J. V., Lindsay, P. E., Wickerhauser, M. Vićić., ... and Deasy, J. O., A comparison of Monte Carlo dose calculation denoising techniques. Physics in medicine and biology, 50(5), 909 (2005)
Blanco, A. I., Chao, K. S., El Naqa, I., Franklin, G. E., Zakarian, K., Vićić, M., and Deasy, J. O., Dose–volume modeling of salivary function in patients with head-and-neck cancer receiving radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 62(4), 1055-1069 (2005)
Lin, L. L., Mutic, S., Malyapa, R. S., Low, D. A., Miller, T. R., Vićić, M., ... and Grigsby, P. W., Sequential FDG-PET brachytherapy treatment planning in carcinoma of the cervix. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 63(5), 1494-1501 (2005)
El Naqa, I., Bradley, J., Blanco, A. I., Lindsay, P. E., Vićić, M., Hope, A., and Deasy, J. O., Multivariable modeling of radiotherapy outcomes, including dose–volume and clinical factors. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 64(4), 1275-1286 (2006)
Hope, A. J., Lindsay, P. E., El Naqa, I., Alaly, J. R., Vićić, M., Bradley, J. D., and Deasy, J. O., Modeling radiation pneumonitis risk with clinical, dosimetric, and spatial parameters. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 65(1), 112-124 (2006)
Stojadinović, S., Low, D. A., Vićić, M., Mutic, S., Deasy, J. O., Hope, A. J., ... and Grigsby, P. W., Progress toward a microradiation therapy small animal conformal irradiator. Medical physics, 33, 3834 (2006)
El Naqa, I., Low, D. A., Bradley, J. D., Vićić, M., and Deasy, J. O., Deblurring of breathing motion artifacts in thoracic PET images by deconvolution methods. Medical physics, 33, 3587 (2006)
El Naqa, I., Suneja, G., Lindsay, P. E., Hope, A. J., Alaly, J. R., Vićić, M., ... and Deasy, J. O., Dose response explorer: an integrated open-source tool for exploring and modelling radiotherapy dose–volume outcome relationships. Physics in medicine and biology, 51(22), 5719 (2006)