Др Никола Шишовић (1965 - 2018)

 

Кратка стручна биографија

Др Никола Шишовић је дипломирао 1993. године на смеру Примењена физика на Физичком факултету Универзитета у Београду са општим просеком 9,11 у току студија и оценом 10 (десет) на дипломском испиту. Дипломски рад под називом “Одређивање брзине струјног листа у плазма фокусу Maтеровог типа” је урадио под руководством др Радована Антанасијевића у Институту за физику у Земуну. На истом факултету је завршио последипломске студије на смеру Квантна оптика и магистрирао 2005. године одбранивши тезу “Аномално ширење линија Балмерове серије водоника у електричном пражњењу од значаја за рад ласера са металним парама” под руководством проф. др Николе Коњевића, академика САНУ.

Докторирао је на Физичком факултету у Београду 2012. године дисертацијом “Спектроскопско истраживање интеракције електричног пражњења са површином шупље катоде” под руководством проф. др Николе Коњевића, академика САНУ. У периоду од 1994. године до 1996. године др Никола Шишовић је радио као стручни сарадник на Физичком факултету у Београду. У периоду 1996 - 2006. године је радио као асистент-приправник на Физичком факултету у Београду. У звање асистента на Физичком факултету у Београду је први пут изабран 2006. године и реизабран три године касније. У звање доцента за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме, изабран је 2012. године.

Преминуо је у Београду 21. марта 2018. године у 53. години живота.
Списак значајнијих публикација
Dj Spasojević, V Steflekova, N M Šišović, N Konjević, Plasma Sources Science and Technology 02/2014; 23(1):012004
J Jovović, IL Epstein, N Konjević, YA Lebedev, NM Šišović, AV Tatarinov, Plasma Chemistry and Plasma Processing 10/2012; 32(5):1093-1108
J Jovović, S Stojadinović, NM Šišović, N Konjević, Surface and Coatings Technology 10/2011, 206(1) 24-28.
Dj Spasojević, M Cvejić, NM Šišović, N Konjević, Applied Physics Letters 6/2010, 96(24) 241501.
J Jovović, NM Šišović, N Konjević, Journal of Physics D: Applied Physics 12/2008, 41(23), 235202.
NM Šišović, G Lj Majstorović, N Konjević, The European Physical Journal D 01/2007, 41(1) 143-150.
N Konjević, G Lj Majstorović, NM Šišović, Applied Physics Letters 06/2005, 86(25) 251502
N. M. Šišović, G. Lj. Majstorović, N. Konjević, The European Physical Journal D 02/2005; 32(3):347-354