Др Иван Белча

Редовни професор, шеф Катедре за компјутерску физику

Кратка стручна биографија

Др Иван Белча је рођен 1964. г. у Вршцу. Дипломирао је 1989. г., а магистрирао 1994. г. на Физичком факултету. Докторску дисертацију под називом „Утицај услова анодизације на луминесцентне спектре анодног оксидног слоја на алуминијуму” одбранио је 2000. г. такође на Физичком факултету. У звање асистента-приправника изабран је 1990, а у звање асистента 1995. г. Након доктората 2001. г. борави у Бремену у Oxxel Oxide Electronics Technology GmbH, где учествује у истраживањима из области високотемпературних суперпроводника. Од 2003. г. ради као доцент у области примењене физике. У звање ванредног професора изабран је 2010. г., а октобра 2015. г. у звање редовног професора Физичког факултета.

Као асистент је држао вежбе на предметима Метрологија, Метрологија и стандардизација и Електрична мерења. Од избора у наставно звање држи предавања из Електронике за физичаре, Физичке електронике, Увода у електронику, Сензора и аутоматског управљања као и Програмирања микроконтролера на последипломским студијама. Од 2009. г. држи и наставу из новог предмета Физика вакуума и масена спектрометрија. Формирао је нове предмете на смеру Примењена физика и информатика: Сензори и Програмирање микроконтролера.  Руководио је пројектом WUS-а чији је основни резултат био курс Масене спектрометрије који је уведен као изборни предмет на смеру Примењена физика и информатика. У области компјутерске физике држи предавања из предмета „Стандардни лабораторијски софтвер“ на основним студијама и „Програмирање микроконтролера“ на мастер студијама. Руководио једном магистарском тезом и једном докторском тезом, а тренутно је ментор двојици студената на докторским студијама. Поред тога руководио је израдом више дипломских и мастер радова. Аутор је књига „Практикум из електронике” и „Метрологија и стандардизација”, као и „Курса масене спектрометрије” који је резултат пројекта финансираног од стране WUS-Аустрија.

Ужа научна област је примењена физика, а посебно се бавио двема областима у оквиру ове: добијање и карактеризација танких оксидних слојева на металима и оптичка радијациона пирометрија. Резултати рада у овим областима приказани су у више од 40 радова у водећим међународним часописима који су цитирани више од 600 пута, као и неколико заштићених патената. Посебан значај има патент „Пирометарски систем за мерење и визуелизацију просторне расподеле температуре у ложишту котла термоелектране“, који је реализован и продат у више од 10 термоелектрана у земљи и иностранству.

Од 1993. г. на Физичком факултету води Лабораторију за метрологију као наставну лабораторију везану за предмете Метрологија и Метрологија и стандардизација. У оквиру пројекта „Мрежа акредитованих метролошких лабораторија” води акредитацију ове лабораторије као лабораторије за еталонирање безконтактних мерила температуре – оптичких радијационих пирометара. Исту лабораторију акредитовао је и у оквиру Акредитационог тела Србије најпре као лабораторију за еталонирање у области оптичке пирометрије, а затим и за друге типове мерила и области мерних величина: термопарови, отпорни термометри, маса, волуметрија, релативна влажност ваздуха, оптичке величине, итд. Из примењених истраживања поизашли су патенти награђени од стране Удружења проналазача у два наврата наградом за најбољи проналазак и 2014. г. од стране Привредне коморе Београда за најбољи проналазак. У два наврата је био продекан за финансије Физичког факултета, а тренутно је на функцији декана.

Списак значајнијих публикација
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Zeković, L.,"Galvanoluminescence of oxide films during the anodization of titanium" (2013) Electrochemistry Communications 35 PP. 22 - 25
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Kasalica, B., Belča, I., Žekić, A., Zeković, L."Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate"(2013) Applied Surface Science 265 PP. 226 - 233
Kasalica, B., Stojadinović, S., Belča, I., Sarvan, M., Zeković, L., Radić-Perić, J. "The anomalous sodium doublet D2/D1 spectral line intensity ratio - A manifestation of CCD's presaturation effect" (2013) Journal of Analytical Atomic Spectrometry 28 (1) PP. 92 - 97
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during the anodization of zirconium" (2012) Electrochimica Acta 79 PP. 133 - 140
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31" (2012) Electrochimica Acta 59 PP. 354 - 359
Stojadinović, S., Vasilić, R., Petković, M., Belča, I., Kasalica, B., Perić, M., Zeković, L. "Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31" (2012) Electrochimica Acta 59 PP. 354 - 359
Sarvan, M., Perić, M., Zeković, L., Stojadinović, S., Belča, I., Petković, M., Kasalica, B. "Identification of the C2∏-X2Σ+ band system of AlO in the ultraviolet galvanoluminescence obtained during aluminum anodization" (2011) Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (1) PP. 672 - 678
Petković, M., Stojadinović, S., Vasilić, R., Belča, I., Nedić, Z., Kasalica, B., Mioč, U.B. "Preparation of silicate tungsten bronzes on aluminum by plasma electrolytic oxidation process in 12-tungstosilicic acid" (2011) Applied Surface Science 257 (22) PP. 9555 - 9561
Belca, I.D., Petkovic, M., Stojadinovic, S., Kasalica, B., Belca, J.S., Zekovic, Lj.D. "Matrix of rectangular pores obtained by AFM nanoindentation and electrolytic oxidation of Al" (2011) Applied Physics A: Materials Science and Processing 104 (1) PP. 295 - 299
Skerovic, V., Zarubica, V., Zekovic, L., Belca, I., Aleksić, M. "Developement of the method for realization of spectral irradiance scale featuring System of Spectral Comparisons" (2010) Journal of Instrumentation 5 (10)