Др Иван Дојчиновић

Ванредни професор

Група за физику и технологију плазме

Кратка стручна биографија

Др Иван Дојчиновић је дипломирао на Физичком факултету, одсек Физика, студијска група Експериментална и теоријска физика, 10. марта 1999. године са просечном оценом 9.96 и оценом 10 на дипломском раду. Постдипломске студије на истом факултету, на смеру Експериментална физика јонизованих гасова, завршио је са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом "Истраживање магнетоплазменог компресора компактне геометрије" одбранио је 10. марта 2003. године. Докторску дисертацију под називом "Модификација површине силицијума компресионим плазма млазом" радио је у Лабораторији за фузиону плазму на Физичком факултету у Београду и одбранио je 31 јануара 2007. године.

Oд јула 1999. године запослен је на Физичком факултету као асистент приправник, а од. јула 2003. ради као асистент на Физичком факултету. 2007. изабран је за доцента на Физичком факултету, док је у звање ванредног професора изабран 2013. године. Од 2009 до 2015. године био је продекан за наставу Физичког факултета. За председника Друштва физичара Србије изабран је на Скупштини ДФС одржаној 25. јануара 2012.

Кандидат др Иван Дојчиновић је добитник награде "Ђорђе Живановић" за 1997. годину, а 1999. проглашен је за Најбољег студента генерације. Награду фонда "Проф. др Љубомир Ћирковић" за најбољи магистарски рад добио је 2003. године. Био је први лауреат Годишње награде Физичког факултета за научни рад младих научника 2007. године.

Списак значајнијих публикација
J. Purić, I.P. Dojčinović V.M. Astashynski, M.M. Kuraica and B.M. Obradović, Electric and Thermodynamic Properties of Plasma Flows Created by Magnetoplasma Compressor, Plasma Sources Sci. Technol., 13 (2004) 74-84
B.M. Obradović, I.P. Dojčinović, M.M. Kuraica and J. Purić, External magnetic field influence on Hα line in abnormal glow discharge, Appl. Phys. Lett., 88 (2006) 141502
I.P. Dojčinović, M.M. Kuraica, B.M. Obradović and J. Purić, Silicon surface periodic structures produced by plasma flow induced capillary waves, Appl. Phys. Lett., 89 (2006) 071501
I.P. Dojčinović, M.M. Kuraica, B.M. Obradović, N. Cvetanović and J. Purić, Optimization of plasma flow parameters of the magnetoplasma compressor, Plasma Sources Sci. Technol., 16 (2007) 72-79
J. Purić, I.P. Dojčinović, M. Nikolić, M. Šćepanović, B.M. Obradović, M.M. Kuraica, Stark Parameters Regularities of Multiply Charged Ions Spectral Lines Originating from the Same Transition Array, Astrophysical Journal, 680 (2008) 803-808
M.M. Kuraica, B.M. Obradović, N. Cvetanović, I.P. Dojčinović, J. Purić, Examples of Spectroscopy of Laboratory Plasma with Possible Connection to Astrophysical Plasmas, New Astronomy Reviews, 53 (2009) 266-271
I.P. Dojčinović, M.M. Kuraica and J. Purić Material surface damage by quasistationary compression plasma flow action, Vacuum, 85 (2010) 596-600
I. Tapalaga, I.P. Dojčinović and J. Purić, Stark Width Regularities within Magnesium Spectral Series, Mon. Not. R. Astron. Soc., 415 (2011) 503-512
I.P. Dojčinović, I. Tapalaga and J. Purić, Stark Width Regularities within Beryllium Spectral Series, PASA, 28 (2011) 281-289
I.P. Dojčinović, I. Tapalaga and J. Purić, Stark Parameter Regularities of Neutral Helium Lines within Different Spectral Series, Mon. Not. R. Astron. Soc., 419 (2012) 904-912