Др Катарина Вељовић

Доцент

Кратка стручна биографија

Катарина Вељовић је рођена у Колашину. Основну и средњу школу је завршила у Колашину као носилац дипломе „Луча“. Дипломирала је 23. новембра 2000. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, смер метеорологија, са средњом оценом 9.03. Тема дипломског рада је била „Примена потенцијалне вртложности у анализи и прогнози времена“. На Физичком факултету Универзитета у Београду почела је да ради 1. септембра 2001. године када је изабрана у звање асистента-приправника. Магистрирала је 1. децембра 2005. године и тема магистарске тезе је била: „Утицај бочних граничних услова на дуготрајне интеграције Ета модела“. Докторирала је 26. децембра 2012. и тема докторске дисертације је била „Побољшања регионалних прогноза у односу на глобалне код дуготрајних интеграција“. До сада је два пута бирана у звање асистента, а у звање доцента за ужу научну област Синоптичка метеорологија изабрана је 2014. године. Држи вежбе из предмета Анализа времена, Динамика облака и Микрофизика облака. Добитник је награде за најбољи научни рад у претходне две године из фонда Светске метеоролошке организације „Боривоје Добриловић“ за 2014. годину.

Списак значајнијих публикација
Veljović K., D. Vujović, L. Lazić, V. Vučković, 2014, An analysis of fog events at Belgrade International Airport. – Theoretical and Applied Climatology 
Mesinger F, K. Veljovic, 2013, Limited area NWP and regional climate modeling: a test of the relaxation vs Eta lateral boundary conditions. – Meteorology and Atmospheric Physics 119: 1-16.
Mesinger F., S.C. Chou, J.L. Gomes, D. Jovic, P.J. Bastos, J.F. Bustamante, L. Lazic, A.A. Lyra, S. Morelli, I. Ristic, K. Veljovic, 2012, An upgraded version of the Eta model. – Meteorology and Atmospheric Physics 116: 63-79.
Ćurić M., D. Janc, K. Veljović, 2010, Dependence of accumulated precipitation on cloud drop size distribution. – Theoretical and Applied Climatology 102: 471-481. 
Veljovic K., B. Rajkovic, M. J. Fennessy, E. L. Altshuler, F. Mesinger, 2010, Regional climate modeling: Should one attempt improving on the large scales? Lateral boundary condition scheme: Any impact? – Meteorologische Zeitschrift, 19: 237-246.
Rajkovic B., K. Veljovic, V. Djurdjevic, 2012, Dinamical Downscaling: Monthly, Seasonal and Climate Case Studies. – Essays on Fundamental and Applied Environmental Topics, Mihailovic D. (Ed), pp. 135-158, ISBN: 978-1-61942-522-4.
Mesinger F., K. Veljovic, M. J. Fennessy, E. L. Altshuler, 2012, Value Added in Regional Climate Modeling: Should One Aim to Improve on the Large Scales as Well? – Climate Change: Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects, Berger, A.; Mesinger, F.; Sijacki, Dj. (Eds.), Springer Berlin, pp. 201-214, ISBN 978-3-7091-0972-4.