Др Лазар Лазић

Редовни професор, шеф Катедре за динамичку метеорологију

Кратка стручна биографија

Проф. др Лазар Лазић завршио је гимназију у Бајиној Башти 1972. године, са специјалним диплома Михаило Петровић-Алас и Никола Тесла. Дипломирао је на Групи за метеорологију ПМФ у Београду 1976. године, са наградом Светске метеоролошке организације из Фонда Боривоје Добриловић за успех постигнут на студијама. Магистрирао је на Групи за метеорологију ПМФ у Београду 1980. године. Докторирао је на Групи за метеорологију Физичког факултета у Београду 1991. године. Исте године добио је награду Светске метеоролошке организације из Фонда Боривоје Добриловић за најбољи научни рад у претходне 2 године. Ту награду је добио поново и 2012. године.

Цео радни век, почев од 1977, је провео у Институту за метеорологију. Најпре као асистент, од 1994. као доцент, од 2001. је ванредни професор, а од 2015. је редовни професор. Од 2007. године држи наставу из два предмета и на Хемијском факултету у Београду.

Директор је Института за метеорологију Физичког факултета. Шеф је Катедре за динамичку метеорологију. Члан је Већа научних области природно-математичких наука на Универзитету. Члан је Савета Универзитета. Члан је Матичног научног одбора за геонауке и астрономију у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Списак значајнијих публикација
Lazić, L., M.A., Urošević, Z., Mijić, G., Vuković, L., Ilić, 2016: Traffic contribution to air pollution in urban street canyons: Integrated application of the OSPM, moss biomonitoring and spectral analysis. Atmospheric Environment, 141, 347-360.
Lazić, L., G. Pejanović, M. Živković and L. Ilić, 2014: Improved wind forecasts for wind power generation using the Eta model and MOS (Model Output Statistics) method. Energy, 73, 567-574.
Mesinger, F., S.C. Chou, J.L. Gomes, D. Jović, P. Bastos, J.F. Bustamante, L. Lazić, A.A. Lyra, S. Morelli, I. Ristić, and K. Veljović, 2012: An upgraded version of the Eta model. Meteorology and Atmospheric Physics, 116, No. 3-4, 63-79.
Lazić, L., G. Pejanović and M. Živković, 2010: Wind forecasts for wind power generation using the Eta model. Renewable Energy, 35, 1236–1243.
Marković D.M., D.A. Marković, A. Jovanović, L. Lazić and Z. Mijić, 2008: Determination of O3, NO2, SO2, CO and PM10 measured in Belgrade urban area. Environmental Monitoring and Assessment, 145, 349–359.
Lazić, L., 2008: Initialization of the Eta Model using a backward-first version of the iterative Matsuno style scheme. Meteorology and Atmospheric Physics, 99, 247-256.
Vukmirović, Z., M. Unkašević, L. Lazić, I. Tošić, S. Rajšić and M. Tasić, 2004: Analysis of Saharan Dust Regional Transport. Meteorology and Atmospheric Physics, 85, 265-273.
Vukmirović, Z., M. Unkašević, L. Lazić, and I. Tošić, 2001: Regional air pollution caused by a simultaneous destruction of major industrial sources in a war zone. The case of Serbia in April 1999. Atmospheric Environment,35/15, 2773-2782.
Lazić, L., 2000:  "Initialization" using an iterative Matsuno style scheme in the Eta Model adjustment stage. Meteorology and Atmospheric Physics, 75, 121-130.
Lazić, L. and I. Tošić, 1998:  A Real Data Simulation of the Adriatic Bora and the Impact of Mountain Height on Bora Trajectories. Meteorology and Atmospheric Physics, 66, No. 3-4, 143-155.
Lazić, L., 1993:  Eta Model forecasts of tropical cyclones from Australian Monsoon Experiment:  The model sensitivity. Meteorology and Atmospheric Physics, 52, No. 3-4, 113-127.
Lazić, L., 1990: Forecasts of AMEX tropical cyclones with a step-mountain model. Australian Meteorological Magazine, 38, 207-216.
Shou-Jun C. and L. Lazić, 1990:  Numerical Case Study of Altai-Sayan Lee Cyclogenesis over East Asia. Meteorology and Atmospheric Physics, 42, 221-229.
Lazić, L., Z. Janjić and F. Mesinger, 1986: Non-cancellation instability in horizontal advection schemes for momentum equations. Meteorology and Atmospheric Physics, 35, 49-52.