Др Љубиша Зековић

Редовни професор у пензији

Кратка стручна биографија

Проф. др Љубиша Зековић је дипломирао на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одсек Техничка физика 1971. године, где је и магистрирао 1974. године. Докторирао је на Физичком факултету Универзитета у Београду 1982. године одбраном докторске дисертације под називом: "Испитивање особина анодних оксидних слојева на алуминијуму луминесцентном методом".

Од 1971. године запослен је у Институту за физику као истраживач-приправник, да би 1976. године прешао на Физички факултет, прво као асистент (1976), потом доцент (1983), ванредни професор (1989) и редовни професор (1996). Био је продекан за финансије, а у два мандата и био декан Физичког факултета. Формирао је Лабораторију за метрологију Физичког факултета и овлашћене лабораторије СЗМД за 8 физичких величина. Дописни је члан Инжењерске академије Србије.

Проф. др Љубиша Зековић био је предметни наставник на више предмета на основним, мастер и докторским студијама, као и шеф Катедре за примењену физику и руководилац истоименог смера на докторским студијама физике.

Списак значајнијих публикација
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, Lj. Zeković, “Galvanoluminescence of oxide films during the anodization of titanium”, Electrochemistry Communications 35 (2013) 22–25.
B. Kasalica, S. Stojadinović, I. Belča, M. Sarvan, Lj. Zeković, J. Radić-Perić, “Anomalous sodium doublet D2/D1 spectral line intensity ratio – a manifestation of CCD’s presaturation effect”, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 28 (2013) 92–97.
S. Stojadinović, N. Radić, R. Vasilić, M. Petković, P. Stefanov, Lj. Zeković, B. Grbić, “Photocatalytic properties of TiO2/WO3 coatings formed by plasma electrolytic oxidation of titanium in 12-tungstosilicic acid”, Applied Catalysis B: Environmental 126 (2012) 334–341.
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković, “Luminescence during the anodization of zirconium”, Electrochimica Acta 79 (2012) 133–140.
S. Stojadinović, M. Perić, J. Radić-Perić, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković, “Luminescence of the B1S+ – X1S+ band system of MgO during plasma electrolytic oxidation of magnesium alloy”, Surface & Coatings Technology 206 (2012) 2905–2913.
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković, “Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31”, Electrochimica Acta 59 (2012) 354–359.
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković, “Plasma electrolytic oxidation of titanium in heteropolytungstate acids”, Surface & Coatings Technology 206 (2011) 575–581.
M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, Lj. Zeković, “Characterization of oxide coatings formed on tantalum by plasma electrolytic oxidation in 12-tungstosilicic acid”, Applied Surface Science 257 (2011) 10590–10594.
S. Stojadinovic, R. Vasilic, Z. Nedic, B. Kasalica, I. Belca, Lj. Zekovic, “Photoluminescent properties of barrier anodic oxide films on aluminum”, Thin Solid Films 519 (2011) 3516–3521.
S. Stojadinovic, R. Vasilic, I. Belca, M. Petkovic, B. Kasalica, Z. Nedic, Lj. Zekovic, “Characterization of the plasma electrolytic oxidation of aluminium in sodium tungstate”, Corrosion Science 52 (2010) 3258–3265.