Др Мићо Митровић

Редовни професор, шеф Катедре за наставу физике

Кратка стручна биографија

Мићо Митровић је дипломирао 1977. године на Природно-математичком факултету, одсек за физику и метеорологију, у Београду, на смеру експериментална физика. На истом факултету је 1981. године одбранио магистарски рад под називом ”Синтеза, кристализација и физичке особине PbCo2(PO4)2 и Pb2Co (PO4)2”, а 1989. године докторску дисертацију под називом “Дисперзија брзина раста малих кристала Рошелске соли у правцу [010] у присуству и одсуству магнетног поља“. Од 1977-1980. године је био запослен у Институту за физику на радном месту асистента приправника. Од 1980. године је запослен на Физичком факултету у Београду. Од 2002. године је у звању ванредног професора. У звање научни саветник изабран је 28.12.2009.године. Редовни професор Физичког факултета је од 2012. године.

Списак значајнијих публикација
"Effect of Dissolution and Refaceting on Growth Rate Dispersion of Sodium Chlorate and Potassium Dihydrogen Phosphate Crystals", M. M. Mitrovic, A. A. Zekic, B. M. Misailovic and B. Z. Radisa, Ind. Eng. Chem. Res. 53 (2014) 19643−19648.
NONGROWING FACES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTION, Branislava M. Misailović, Dragana A. Malivuk, Andrijana A. Žekić, and Mićo M. Mitrović, Crystal Growth and Design 14 (2014) 972−978.
LONG-TIME GROWTH RATE CHANGES OF SODIUM CHLORATE, POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE, AND ROCHELLE SALT CRYSTALS INDEPENDENT OF GROWTH CONDITIONS Andrijana A. Žekić, Mićo M. Mitrović, Sunčica M. Elezović-Hadžić and Dragana A. Malivuk, Ind. Eng. Chem. Res. 50 (2011) 8726–8733
STABILITY OF GROWTH RATE OF SODIUM CHLORATE M.M. Mitrović, A.A. Žekić, Z.Z. IIić, Chemical Physics Letters, 467 (2009) 299–303
GROWTH RATE CHANGES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS INDEPENDENT OF GROWTH CONDITIONS M.M. Mitrović, A.A. Žekić, Z.Z. IIić, Chemical Physics Letters, 464 (2008) 38–41
AN APPARATUS FOR GROWTH OF SMALL CRYSTALS FROM SOLUTION, M.M. Mitrović, American Journal of Physics 63 (9) (1995) 858-859
INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON GROWTH RATE DISPERSION OF SMALL ROCHELLE SALT CRYSTALS, M.M. Mitrović, B.B. Žižić and M.Lj. Napijalo, Journal of Crystal Growth 87 (1988) 439-445.
STRUCTURE AND PROTON CONDUCTIVITY OF 12-TUNGSTOPHOSPHORIC ACID DOPED SILICA U.B. Mioč, S.K. Milonjić, D. Malović, V. Stamenković, Ph. Colomban, M.M. Mitrović and R. Dimitrijević, Solid State Ionics 97 (1997) 239-246.
CONNECTION BETWEEN GROWTH RATE DISPERSION OF LARGE ROCHELLE SALT CRYSTALS AND GROWTH RATE DISPERSION OF THEIR SEEDS M.M. Mitrović, Journal of Physical Chemistry 99(1995) 5438-5444
THERMALLY INDUCED PHASE TRANSFORMATIONS OF 12-TUNGSTOPHOSPHORIC ACID 29-HYDRATES: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PW8O26 -TYPE BRONZES
U.B. Mioč, R.Ž. Dimitrijević, M. Davidović, Z.P. Nedić, M.M. Mitrović and PH. Colomban, Journal of Materials Science 29 (1994) 3705-3718.