Др Милорад Кураица

Редовни професор, шеф Катедре за општи курс физике на II години

Група за физику и технологију плазме

Кратка стручна биографија

Др Милорад М. Кураица је дипломирао на Физичком факултету у Београду 1986. године, Истраживачки смер, опциони блок – Експериментална физика. Исте године заснива радни однос у Институту за физику Физичког факултета и уписује последипломске студије на смеру Физика јонизованих гасова. Магистрирао је 1992. године са темом “Спектроскопска дијагностика тињавог пражњења са равном катодом”. Докторску дисертацију под називом “Развој нових спектроскопских метода за дијагностику тињавог пражњења”, урадио је под руководством професора др Николе Коњевића и одбранио 1998. године. У звање доцента изабран је 1999. године, а реизабран 2005. У звање ванредног професора изабран је 2007. године, а 2013. године у звање редовног професора Физичког факултета за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме.

Списак значајнијих публикација
Kuraica, M., Konjević, N., Platiša, M., & Pantelić, D. (1992). Plasma diagnostics of the Grimm-type glow discharge. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 47(10), 1173-1186.
Kuraica, M., & Konjevic, N. (1992). Line shapes of atomic hydrogen in a plane-cathode abnormal glow discharge. Physical Review A, 46, 4429-4432.
Kuraica, M., & Konjević, N. (1994). On the atomic hydrogen line shapes in a plane-cathode obstructed glow discharge. Physica Scripta, 50(5), 487.
Kuraica, M. M., & Konjević, N. (1997). Electric field measurement in the cathode fall region of a glow discharge in helium. Applied physics letters, 70(12), 1521-1523.
Kuraica, M. M., Konjević, N., & Videnović, I. R. (1997). Spectroscopic study of the cathode fall region of Grimm-type glow discharge in helium. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 52(6), 745-753.
Obradović, B. M., & Kuraica, M. M. (2006). Optogalvanic effect and measurement of gas temperature in an abnormal glow discharge. Applied physics letters, 89(13), 131502.
Obradović, B. M., Ivković, S. S., & Kuraica, M. M. (2008). Spectroscopic measurement of electric field in dielectric barrier discharge in helium. Applied Physics Letters, 92(19), 191501.
Cvetanović, N., Obradović, B. M., & Kuraica, M. M. (2011). Influence of discharge conditions on energetic hydrogen atoms in a glow discharge. Journal of Applied Physics, 110(7), 073306.
Sretenović, G. B., Krstić, I. B., Kovačević, V. V., Obradović, B. M., & Kuraica, M. M. (2014). Spatio-temporally resolved electric field measurements in helium plasma jet. Journal of Physics D: Applied Physics, 47(10), 102001.
Iskrenović, P. S., Krstić, I. B., Obradović, B. M., & Kuraica, M. M. (2014). Correlation between measured voltage and observed wavelength in commercial AlGaInP laser diode. Journal of Applied Physics, 115(18), 183102.