Др Сунчица Елезовић-Хаџић

Редовни професор, шеф Пројекта 171015 “Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система”

Кратка стручна биографија

Сунчица Елезовић-Хаџић дипломирала је 1985. године на Природно-математичком факултету у Београду (Одсек за физику и метеорологију, смер Теоријска физика). Докторирала је 1993. године на Физичком факултету, под  руководством професора др Саве Милошевића, у области Физика кондензованог стања материје. На Физичком факултету је запослена од 1986. године. У звање редовног професора изабрана је 2013. године. Предметни је наставник на више предмета на основним, мастер и докторским студијама. Од 1990. до данас учествовала је у раду више научно-истраживачких пројеката. Бави се теоријском физиком неуређених система, са посебним нагласком на њиховим критичним особинама.  Руководила је или била члан комисија за преглед, оцену и одбрану великог броја дипломских, магистарских и докторских радова.

Списак значајнијих публикација

S. Elezovic-Hadzic and I. Zivic, "Pulling self-interacting linear polymers on a family of fractal lattices embedded in three-dimensional space ",Journal of statistical mechanics-theory and experiment, P02045 (2013)

I. Vidanovic, S. Arsenijevic, and S. Elezovic-Hadzic, "Force-induced desorption of self-avoiding walks on Sierpinski gasket fractals",European Physical Journal B 81, 291 (2011)
D. Lekic and S. Elezovic-Hadzic, "Semi-flexible compact polymers on fractal lattices", Physica A - Statistical mechanics and its applications 390, 1941 (2011)
I. Zivic,S. Elezovic-Hadzic, and S. Milosevic, "Statistics of semiflexible self-avoiding trails on a family of two-dimensional compact fractals", Journal of statistical mechanics-theory and experiment, P10015 (2011)
D. Lekic and S. Elezovic-Hadzic, "A model of compact polymers on a family of three-dimensional fractal lattices", Journal of statistical mechanics-theory and experiment, P02021 (2010)
I. Zivic,S. Elezovic-Hadzic, and S. Milosevic, "Stiffness dependence of critical exponents of semiflexible polymer chains situated on two-dimensional compact fractals", Physical Review E 80, 061131 (2009)
S. Elezovic-Hadzic, D. Marcetic, and S. Maletic, "Scaling of Hamiltonian walks on fractal lattices", Physical Review E 76, 011107 (2007)
S. Elezovic-Hadzic, I. Zivic, S. Milosevic, "Exact and Monte Carlo study of adsorption of a self-interacting polymer chain for a family of three-dimensional fractal", Journal of Physics A-Mathematical and General 36, 1213 (2003)
S. Elezović-Hadžić, S. Milošević, H. W. Capel, G. L. Wiersma, Exact renormalization group
treatment of the piecewise directed random walks on fractals , Physica A 150, 402 (1988)
S.Elezović, M. Knežević, S. Milošević, Critical exponents of the self-avoiding walks on a family of finitely ramified fractals, J. Phys. A: Math. Gen. 20, 1215 (1987)