Др Владимир Ђурђевић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Владимир Ђурђевић је рођен у Земуну. Основну школу и гиманзију је завршио у Смедеревској Паланци. Физички факултет, смер метеорологија, је уписао 1994. године. Дипломирао је 21. децембра 1998. године са просечном оценом 9.80. Тема дипломског рада: “Геострофско подешавање у систему једначина за плитку воду”. Магистрираo је 22. марта 2002. године са просечном оценом 10. Тема магистарске тезе: “Интеракција атмосфере и мора у области Медитерана”. Докторирао је 19. новембра 2010. године. Тема докторске дисертације: “Симулација климе и климатских промена у југоисточној Европи коришћењем регионалног климатског модела”.

Стипендиста републичке владе у периоду 1995-1998. Добитник је стипендије “WУС-Београд” за 2002. годину. Добитник награде Светске метеоролошке организације “Боривоје Добриловић” за 2010. годину за најбољи објављени рад у периоду 2008-2009.

Списак значајнијих публикација
Djurdjevic, V and Rajkovic, B., 2008, Verification of a coupled atmosphere-ocean model using satellite observations over the Adriatic Sea. Annales Geophysicae, 26(7): 1935-1954, doi: 10.5194/angeo-26-1935-2008
Djurdjevic V. and Rajkovic B. 2010: Development of the EBU-POM coupled regional climate model and results from climate change experiments, in Advances in Environmental Modeling and Measurements, Eds. Mihajlovic T. D. and Lalic B, Nova Publishers, pp. 23-32, ISBN: 978-1-60876- 599-7
Nickovic S., Pejanovic G., Djurdjevic V., Roskar J and Vujadinovic M., 2010: “HYPROM Hydorlogy Surface-Runoff Prognostic Model”. Water Resources Research, 46, W11506, doi: 10.1029/2010WR009195
Nickovic S., Djurdjevic V., Vujadinovic M., Janjic Z.I., Curcic M. and Rajkovic B, 2011, “Method for efficient prevention of gravity wave decoupling on rectangular semi-staggered grids”. Journal of Computational Physics, 230(5), 1865-1875
Krzic A., Tosic I., Djurdjevic V., Veljovic K. and Rajkovic B., 2011, Changes in some indices over Serbia according to the SRES A1B and A2 scenarios. Climate Research, 49, 73-86. doi: 10.3354/cr01008.
Bellafiore D., Bucchignani E., Gualdi S., Carniel S., Djurdjevc V., Umgiesser G., 2011, Assessment of meteorological climate model inputs for coastal hydrodynamics modeling. Ocean Dynamics, 62/4, 555-568.
Nickovic S, Vukovic A, Vujadinovic M, Djurdjevic V, Pejanovic G, 2012, Technical Note: High- resolution mineralogical database of dust-productive soils for atmospheric dust modelling Atmos. Chem. Phys., 12/2, 845-855.
Ruml M, Vukovic A, Vujadinovic M, Djurdjevic V, Rankovic-Vasic Z, Atanackovic Z, Sivcev B, Markovic N, Matijasevic S, Petrovic N, 2012, On the use of regional climate models: Implications of climate change for viticulture in Serbia, Agric. Forest. Meteorol. 158-159, 53-62, doi: j.agrformet.2012.02.004.
Stojanovic D, Krzic A, Matovic B, Orlovic S, Duputiec A, Djurdjevic V, Galic Z, Stojnic S, 2013: Prediction of the European beech (Fagus sylvatica L.) xeric limit using a regional climate model: An example from southeast Europe, Agric. Forest. Meteorol. 176 (2013) 94–10, doi:10.1016/j.agrformet.2013.03.009.
Vukovic, A., Vujadinovic, M., Pejanovic, G., Andric, J., Kumjian, M. R., Djurdjevic, V., Dacic, M., Prasad, A. K., El-Askary, H. M., Paris, B. C., Petkovic, S., Nickovic, S., and Sprigg, W. A., 2013, Numerical simulation of "An American Haboob", Atmos. Chem. Phys. Discuss. 13, 26175-26215.